Đức Thánh Cha ban hành Tự sắc về một số thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và tài chính

Đức Thánh Cha ban hành Tự sắc về một số thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và tài chính

WHĐ (10.07.2016) – Tiếp tục thực hiện cải tổ tại Giáo triều Roma, hôm thứ Bảy 09-07, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một Tự sắc (ký ngày thứ Hai 04-07) quy định rõ mối quan hệ giữa APSA (Văn phòng Quản trị Tài sản Tông Toà) và Quốc vụ viện Kinh tế - cơ quan được ngài thành lập vào tháng Hai 2014 qua Tự sắc Fidelis dispensator et prudens với quy chế đã được phê chuẩn để thử nghiệm vào ngày 22 -02-2015.

Qua Tự sắc mới ban hành mang tên “I beni temporali” (Những tài sản vật chất), về một số thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, Đức Thánh Cha quy định chính xác hơn thẩm quyền của hai cơ quan này.

Đây là một văn kiện mang tính chuyên môn cao từng được ban hành. hai điểm liên quan đến Quốc vụ viện Kinh tế. Trước hết, Phân viện kiểm soát và giám sát [của Quốc vụ viện Kinh tế] có nhiệm vụ kiểm soát và giúp đỡ APSA, cũng như yêu cầu cung cấp thông tin hoặc đưa ra các khuyến nghị. Phân viện này cũng trình cho Hội đồng kinh tế ngân sách và bản tổng kết của APSA và có thể yêu cầu vị Tổng kiểm toán thực hiện các kiểm toán cụ thể.

Tiếp theo, Phân viện hành chính phải vạch ra các hướng dẫn và xác định các biện pháp tốt nhất về công tác đấu thầu mà APSA phải đề ra. Phân viện này cũng phải lo chăm sóc các nhân viên, trừ lĩnh vực trả lương vẫn thuộc thẩm quyền của APSA. Một nhiệm vụ khác: trợ giúp Quỹ hưu bổng và Quỹ tương trợ y tế.

Điểm thứ ba xác định vai trò của APSA: quản lý động sản và bất động sản của Toà Thánh, cũng như tài sản của các cơ quan đã giao cho APSA quản lý; mua vật dụng và dịch vụ cho mình và cho các Bộ; thanh toán hóa đơn; bảo đảm các dịch vụ của ngân khố khi trả lương cho nhân viên; tuân theo các quy định và hướng dẫn về kế toán và ngân sách do Quốc vụ viện Kinh tế đề ra.

Sau hết, APSA phải xây dựng ngân sách riêng cho mỗi Bộ. nhiệm vụ cuối cùng của APSA: bảo đảm trách nhiệm của Peregrinatio ad Petri Sedem - là Văn phòng phụ trách việc đón tiếp khách hành hương về mặt thiêng liêng cũng như vật chất.

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Đức
Nguồn: Website Hội đồng Giám mục Việt Nam