Đức Thánh Cha ban hành Tông Hiến Veritatis Gaudium cải tổ giáo dục đại học Công giáo

Đức Thánh Cha ban hành Tông Hiến Veritatis Gaudium cải tổ giáo dục đại học Công giáo

Hôm thứ Hai 29/01/2017, Tòa Thánh Vatican đã công bố Tông Hiến mới của Đức Thánh Cha Phanxicô mang tên Veritatis Gaudium (Niềm vui Chân lý), về các trường đại học và các phân khoa Đại học thuộc Giáo hội.

Đức Thánh Cha đã ban hành Tông Hiến Veritatis Gaudium, nhằm sửa đổi các tiêu chuẩn quản trị các trường đại học và các phân khoa trong các trường Đại học thuộc Giáo hội - nghĩa là các tổ chức cấp các văn bằng do Tòa Thánh chấp thuận trong các lĩnh vực như thần học, triết học, và giáo luật, cũng như nhiều môn học khác.

Tông hiến mới này thay thế cho Tông Hiến Sapientia christiana, ban hành năm 1979 sau Công đồng Vatican II. Kể từ khi ban hành, Tông hiến Sapientia christianahas đã được sửa đổi ba lần, và các văn bản chuẩn tắc khác cũng đã được công bố, bao gồm Chuẩn tắc của Giáo Luật và Chuẩn tắc của Giáo Luật các Giáo Hội Phương Đông.

Ngoài ra, Tòa Thánh đã đưa ra các quy ước khác nhau liên quan đến giáo dục đại học và cấp bằng tốt nghiệp. Công việc soạn thảo Tông Hiến mới có tính đến những thay đổi này và được Đức Thánh Cha ủy thác cho Bộ Giáo dục Công giáo.

Trong cuộc họp báo giới thiệu về Tông hiến Veritatis gaudium, Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, nói rằng Đức Thánh Cha đã khích lệ công việc của họ trong huấn từ ngày 13 tháng 2 năm 2014: "Kỷ niệm 50 năm Tuyên Ngôn về Giáo Dục Ki-tô Giáo (Gravissimum Educationis), kỷ niệm 25 năm Tông hiến Từ con tim Giáo Hội (Ex corde Ecclesiae) và việc cải tổ Tông hiến Sapientia Christiana, dẫn dắt chúng ta suy nghĩ nghiêm túc về các thể chế định hình trên thế giới và về bổn phận của họ thể hiện sự hiện diện sống động của Tin Mừng trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa."

Đức Hồng y Versaldi nói Đức Thánh Cha đã công bố Tông hiến mới sau khi được trình bày những sửa đổi Tông hiến Sapientia Christiana. Tông hiến mới cho thấy ý nghĩa và các tiêu chuẩn cơ bản cho việc cải tổ và phục hồi các nghiên cứu của giáo hội, nhất là trong ánh sáng của định hướng "truyền giáo" của Giáo hội, như được mô tả trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Sau diễn văn của Đức Hồng y Versaldi tại buổi họp báo, Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zani, Thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo, nhấn mạnh một số điểm ​​quan trọng nhất trong Tông huấn Niềm vui Chân lý. Đặc biệt, ngài đề cập đến tầm quan trọng của việc đưa tất cả các trường đại học và các phân khoa thuộc giáo hội vào Cơ quan đánh giá và nâng cao chất lượng trong các trường đại học và phân khoa thuộc Giáo hội (AVEPRO) của Tòa Thánh. Đức Đức Tổng Giám Mục Zani cũng lưu ý các hướng dẫn điều chỉnh mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục của Giáo hội và các đối tác dân sự của họ.

Đáng chú ý, Đức Tổng Giám Mục Zani nói rằng Tông huấn Veritatis Gaudium đưa ra các điều khoản về "học tập từ xa", có khả năng gia tăng đáng kể từ khi công bố Tông hiến Sapientia Christiana. Tông hiến mới cũng bao gồm các quy định liên quan đến người di cư và tị nạn, yêu cầu các cơ sở thuộc giáo hội thông qua các thủ tục để cung cấp cơ hội cho những người không thể có giấy tờ cần thiết để nhập học.

Tạ Ân Phúc