Công việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục 2015

Công việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục 2015

Công việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục 2015

 

WHĐ (25.11.2014) – Trong tuần này, Uỷ ban thường trực của Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm họp để lượng giá kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Ngoại thường hồi tháng Mười vừa qua và chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Khoá Thường lệ vào tháng Mười năm tới. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa phiên họp khai mạc của Uỷ ban, để nhấn mạnh đến tính hiệp đoàn trong Giáo hội và đề cao tầm quan trọng của đề tài về gia đình.

Nhiều vị Hồng y không làm việc trong Giáo triều cũng đã tham dự phiên họp này, trong đó có Đức hồng y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna (Áo), Đức hồng y Wilfried Napier, Tổng giám mục Cape Town (Nam Phi), và cả Đức hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng giám mục Manila (Philippines) - một chủ tịch thừa ủy tại Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Ngoại thường vừa qua.

Đức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhấn mạnh đến bầu khí tự do, thẳng thắn và hiệp thông huynh đệ là những đặc điểm quý báu của Khoá họp vừa qua và do đó rất thuận lợi cho những suy tư tổng quát. Uỷ ban này còn phải xem xét những công việc phải làm giữa hai Khoá họp của Thượng Hội đồng Giám mục, vì đây là lần đầu tiên mà hai Thượng Hội đồng liên tiếp cùng bàn về một đề tài.

Các Hội đồng giám mục trên khắp thế giới sẽ dùng thời gian chuyển tiếp này để đào sâu những vấn đề đã được nêu lên và tham khảo ý kiến của những cơ quan khác nhau ở các Giáo hội địa phương, cũng như cải thiện việc truyền thông hầu giúp cho việc nhận thức chủ đề được dễ dàng, vì Khoá họp Thường lệ của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười sắp tới hứa hẹn sẽ có sự tham gia rất đông đảo của giới truyền thông.

Bản Đề cương –dựa trên Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Ngoại thường lần thứ III về Gia đình (Relatio Synodi), công bố ngày 18-10-2014–, sẽ được tu chính để gởi đến các Hội đồng giám mục vào đầu tháng 12 sao cho có đủ thời gian hoàn thành Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) trước mùa hè năm 2015.

 

An Phú Sĩ