Chúa Nhật Lễ Lá: Đức Thánh Cha nhớ đến các Kitô hữu bị bách hại

Chúa Nhật Lễ Lá: Đức Thánh Cha nhớ đến các Kitô hữu bị bách hại

Hôm Chúa Nhật 29/03/2014, Chúa Nhật Lễ Lá, trong Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã nhớ đến các Kitô hữu bị bách hại trên khắp thế giới. Sau khi công bố Bài Thương Khó theo Thánh Maccô, Đức Thánh Cha đã suy tư về hoàn cảnh của tất cả những người bị sỉ nhục vì lòng trung tín của họ đối với Tin Mừng, tất cả những người phải đối mặt với sự kỳ thị và phải trả giá bằng mạng sống của mình vì sự trung thành với Chúa Kitô.

Đức Thánh Cha mời gọi: "Chúng ta hãy nghĩ về anh chị em chúng ta đang bị bách hại vì họ là Kitô hữu, những vị tử đạo của thời đại chúng ta". "Họ không bằng lòng chối Chúa Giêsu và họ chịu đựng sự xúc phạm và tổn thương đến phẩm giá của mình. Họ theo Ngài trên con đường của Ngài".

Suy tư của Đức Thánh Cha được tập trung mạnh mẽ vào con đường của sự khiêm hạ mà Chúa Kitô đã chọn để thực hiện sự cứu rỗi chúng ta. "Đây là đường lối của Thiên Chúa, đường lối khiêm hạ. Đó là đường lối của Chúa Giêsu; không có con đường nào khác".

Đức Thánh Cha kết luận bài giảng bằng lời mời gọi tất cả các tín hữu thực hiện Đường Thánh Giá, dẫn đến sự cứu rỗi và sự sống đời đời, bằng sự dâng hiến và tận tụy mới trong Tuần Thánh. Ngài nói: "Chúng ta hãy quyết tâm tiến bước trên con đường này, với tình yêu bao la dành cho Ngài, là Chúa và Đấng Cứu Độ của chúng ta. Tình yêu sẽ dẫn dắt chúng ta và mang đến cho chúng ta sức mạnh. Vì Ngài ở đâu, chúng ta cũng sẽ được ở đó (x Ga 12,26)".

Tạ Ân Phúc