Chúa Giêsu là Thầy của chúng ta, có thẩm quyền trong lời nói và việc làm

Chúa Giêsu là Thầy của chúng ta, có thẩm quyền trong lời nói và việc làm

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 28/01/2018 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxixô đã suy ngẫm về bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư Thường niên.

Vị tiên tri đầy uy quyền trong lời nói và việc làm.

Đức Thánh Cha đã đưa bài đọc Tin Mừng vào trong "câu chuyện lớn hơn được miêu tả như là ‘ngày ở Capharnaum’". Khi Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi một  người, Ngài "được trình bày như một vị tiên tri đầy uy quyền trong lời nói và việc làm. Đức Thánh Cha nói rằng những người chứng kiến việc trừ quỷ, hết sức kinh ngạc bởi những lời của Ngài, bởi vì đó không phải là những lời bình thường, không giống với những gì mà lời được nói ra chỉ để để nghe". Ngài giải thích rằng điều này do bởi "Chúa Giêsu có thẩm quyền trọn vẹn. Giáo lý của Ngài mới mẻ: ‘Một giáo lý mới, được truyền lệnh bằng uy quyền’, như Thánh Maccô đã tường thuật".

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng uy quyền của Chúa Kitô không chỉ nằm trong lời của Ngài, mà còn trong những việc làm của Ngài. Những lời Chúa Giêsu nói với người bị quỷ ám đã đủ để "có được sự chiến thắng trên Satan... Quyền năng của Chúa Giêsu khẳng định thẩm quyền trong giáo huấn của Ngài. Ngài không chỉ đơn giản phát ra lời, mà ngài hành động. Bằng cách này, Ngài tỏ lộ công trình của Thiên Chúa bằng lời nói và với năng quyền của việc làm". Bằng cách này, Chúa Giêsu "tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa bằng lời rao giảng của Ngài và bằng những hành động quan tâm và cứu giúp người bệnh, người thiếu thốn, trẻ em và người tội lỗi".

Sứ điệp của Tin Mừng ngày nay

Khi kết thúc suy tư của mình về bài đọc Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô kết nối với đời sống hiện tại của chúng ta. "Chúa Giêsu là Thầy của chúng ta, uy quyền trong lời nói và việc làm. Chúa Giêsu truyền đạt cho chúng ta tất cả ánh sáng soi rọi con đường, nhiều khi bị phủ đầy bóng tối, về sự tồn tại của chúng ta. Ngài truyền cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt qua những khó khăn, thử thách, cám dỗ. Chúng ta hãy nghĩ xem ân sủng lớn lao biết bao khi chúng ta đã nhận ra Thiên Chúa là Đấng uy quyền và tốt lành đến thế!". Sau đó ngài cầu nguyện với Đức Maria, "người phụ nữ của lắng nghe, xin giúp chúng con biết thinh lặng nội tâm và xung quanh, giữa những tiếng ồn ào của thế giới, để lắng nghe lời có uy quyền bậc nhất: đó là Con Thiên Chúa Giêsu, Đấng công bố ý nghĩa của sự hiện hữu của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi mọi ách nô lệ, ngay cả ác thần".

Tạ Ân Phúc