Chiến dịch cầu nguyện: "Nhận một Linh mục"

Chiến dịch cầu nguyện: "Nhận một Linh mục"

 

CHIẾN DỊCH CẦU NGUYỆN : “NHẬN MỘT LINH MỤC”

Cổng thông tin LazosDeAmorMariano.Net đã phát động một chiến dịch cầu nguyện về chủ đề “HÃY NHẬN MỘT LINH MỤC”. Phong trào nầy xác định: “Vào những thời buổi khó khăn và đầy cám dỗ thử thách nầy, các linh mục cần lời cầu nguyện của chúng ta”. Vì vậy mà mời gọi cầu nguyện mọi ngày cho MỘT LINH MỤC là BẠN HỮU, THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH, QUEN BIẾT. Các người phụ trách chiến dịch bình luận : “Không mấy khi trong lịch sử Giáo Hội, các linh mục lại là mục tiêu tấn công,cám dỗ nhằm tách rời các Ngài khỏi sứ mệnh cao cả mà Chúa Giêsu đã gọi các Ngài”. Chính vì lý do đó mà “chúng tôi muốn mời gọi tất cả những ai muốn nâng đỡ các linh mục, hãy tham gia vào chiến dịch “HÃY NHẬN MỘT LINH MỤC” này, để giúp đỡ Ngài hết sức có thể, bằng cách phó thác Ngài và dâng những hy sinh để Chúa Giêsu ban cho Ngài sức mạnh và ơn bền đỗ trong sứ mệnh cứu chuộc của Ngài”. Phong Trào Lazos de Amor Mariano (LAM) ra đời ngày 16.07.1999, lễ Đức Bà Carmel ở Medellin, Colombia.  Tên của phong trào căn cứ trên xác tín rằng “không có gì tốt hơn đề đánh cá người cho bằng một tấm lưới dệt bằng những mối dây yêu thương của Mẹ Thiên Chúa”. Các “mối dây” này tạo nên những dây ràng buộc yêu thương và cùng kết hợp với Giáo Hội, tấm lưới này sẽ thành công đánh bắt những người nam và những người nữ phục vụ Chúa và Giáo Hội của Người”.

Giuse Nguyễn Thế Bài
(Zenit 17.06)
(Nguồn: xuanbichvietnam)