Các giám mục Hoa Kỳ đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ quyền tự do của những người không chấp nhận “hôn nhân đồng tính”

Các giám mục Hoa Kỳ đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật bảo vệ quyền tự do của những người không chấp nhận “hôn nhân đồng tính”

WHĐ (15.07.2016) – Ngày 12-07-2016, bày tỏ sự ủng hộ Dự luật Bảo vệ Tu chính án thứ nhất, Đức Tổng giám mục Salvatore J. Cordileone (Tổng giáo phận San Francisco), Chủ tịch Tiểu ban Cổ vũ và Bảo vệ Hôn nhân trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức Tổng giám mục William E. Lori (Tổng giáo phận Baltimore), Chủ tịch Uỷ ban đặc biệt về Tự do Tôn giáo, đã ra tuyên bố sau:

*

“Hôm nay Uỷ ban Giám sát và Cải tổ Chính quyền của Hạ viện sẽ nghe điều trần về Dự luật Bảo vệ Tu chính án thứ Nhất (FADA). Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ từng lên tiếng ủng hộ luật này, vì luật mang lại phương cách bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở cấp liên bang. FADA tuy là một bước đi khiêm tốn nhưng quan trọng trong việc bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo được bảo vệ về lương tâm và mọi người có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng cho rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, đều được chính quyền liên bang bảo vệ không bị phân biệt đối xử. Tình trạng ngày càng gia tăng thái độ bất khoan dung đối với niềm tin tôn giáo và niềm tin vào ý nghĩa vợ chồng của hôn nhân khiến cho việc bảo vệ này trở nên cần thiết đối với việc duy trì các hoạt động bác ái của tôn giáo, những hoạt động này trợ giúp cho nền công ích của đất nước chúng ta. Không được tước giấy phép hoặc bằng chứng nhận của những cơ quan và trường học tôn giáo chỉ vì họ bảo lưu quan điểm hữu lý về hôn nhân khác với quan điểm của chính quyền liên bang.

Định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ đã được khắp nơi duy trì bao đời nay, chẳng có gì là thiếu tôn trọng người khác, cũng chẳng lệ thuộc vào niềm tin tôn giáo, trái lại, dựa trên những sự thật về con người có thể dùng lý trí nhận thức được. Trung thành với cam kết phục vụ những lợi ích tốt đẹp nhất của xã hội, Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục cổ vũ và bảo vệ sự thật về hôn nhân, nền tảng đối với công ích. Giáo hội sẽ tiếp tục bênh vực mọi người được thực hành niềm tin tôn giáo và những xác tín về luân lý của mình trong đời sống công cộng mà không chút sợ hãi, đồng thời làm chứng cho sự thật.

Chúng tôi ủng hộ Dự luật Bảo vệ Tu chính án thứ Nhất và đề nghị Quốc hội thông qua đạo luật quan trọng này”.

(Theo Zenit)

 

Thành Thi chuyển ngữ
Nguồn: Website Hội đồng Giám mục Việt Nam