Các điều răn là con đường hướng đến tự do

Các điều răn là con đường hướng đến tự do

Trong bài giáo lý triều yết chung hôm thứ Tư 20/6/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng các điều răn thiết lập nên cuộc đối thoại giữa chúng ta và Thiên Chúa, và đặt chúng ta trên con đường hướng đến tự do.

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu buổi triều yết chung với lời chào cá nhân đến khoảng 200 bệnh nhân và người khuyết tật tập trung tại Sảnh đường Phaolô VI. Ngài nói với các tín hữu hành hương đang đứng dưới nắng nóng ở Quảng trường Thánh Phêrô rằng hai nhóm hình thành nên một cộng đoàn duy nhất.

Chuyển sang bài giáo lý của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục suy tư về các điều răn, gọi đó là “Mười Lời để sống theo Giao ước”. Ngài nói rằng Kinh Thánh (Xuất Hành 20, 1) không gọi đó là “Các điều răn” mà gọi đó là “Thiên Chúa phán với tất cả mọi người những lời này”.

Các điều răn thiết lập đối thoại

Đức Thánh Cha nói rằng chúng là “những điều răn khách quan” nhưng sự khác biệt giữa một lời và một điều răn là quan trọng.

Ngài nói một điều răn không đòi hỏi một cuộc đối thoại:  “Tuy nhiên, lời là phương tiện thiết yếu cho một mối tương quan dựa trên đối thoại. Thiên Chúa Cha tạo dựng qua lời của Ngài, và Chúa Con là Ngôi Lời nhập thể. Tình yêu được nuôi dưỡng bằng lời, việc giáo dục hoặc cộng tác cũng vậy”.

Mối tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi

Trong việc ban Mười Điều Răn, Thiên Chúa tiếp tục đối thoại mang tính giao ước của Ngài với Dân Ngài, mời gọi họ và chúng ta định hình đời sống của mình trong mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Đức Thánh Cha cho hay: "Các điều răn là một cuộc đối thoại”. Ngài nói sự khác biệt không phải là điều gì đó giả tạo. Chúng ta hãy nhìn vào những gì đã xảy ra ngay từ đầu. Ngài nói rằng kẻ cám dỗ trong sách Sáng thế, "ma quỷ, muốn lừa dối người nam và người nữ ở điểm này: nó muốn thuyết phục họ rằng Thiên Chúa đã cấm họ ăn trái của cây sự thiện, sự ác để giữ họ phục tùng". Nhưng Thiên Chúa “là một người Cha yêu thương tất cả chúng ta” và quan tâm đến hạnh phúc của con cái Ngài.

Chúa Thánh Thần dẫn dắt trên con đường tự do

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về cách thức mà Chúa Thánh Thần giúp chúng ta chấp nhận và tuân theo lề luật của Thiên Chúa, không phải là sự ràng buộc, mà nhận thức được rằng đó là con đường dẫn đến sự hoàn thiện con người đích thực.

Ngài nói: "Các điều răn là con đường hướng đến tự do, bởi vì chúng là lời của Chúa Cha, làm cho chúng ta tự do đi trên con đường này... bằng trái tim của những người con".

Tạ Ân Phúc