Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hôn phối: hai bí tích, một tính chất

Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hôn phối: hai bí tích, một tính chất


"Thánh ​Thể và Hôn phối: Hai Bí tích, một tính chất" là chủ đề của cuộc hội thảo thần học sẽ được Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II nghiên cứu về Hôn nhân và Gia đình tổ chức vào ngày 22 tháng 4 tới. Các nhà tổ chức cho biết sự kiện này "là một bước trên con đường suy tư và nghiên cứu mà Học viện có ý định đi theo con đường của Thượng Hội đồng Giám mục mà Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn". Đặc biệt là mối quan hệ giữa Bí tích Thánh thể và Bí tích Hôn phối biểu hiện như là "một nơi đặc biệt để kết nối và làm rõ các khía cạnh khác nhau cả về tính bí tích và giáo hội. Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hôn phối là những bí tích của tình yêu, của thân xác, của tuyên hứa". Tuy nhiên, "làm thế nào chúng hòa hợp với nhau? Làm thế nào để ngôn ngữ của thân xác có thể được sử dụng để thông truyền với ân sủng của Thiên Chúa? Hội thảo được tổ chức nhằm đưa ra giải đáp cho những câu hỏi này và cũng nhằm khám phá mối liên hệ giữa Bí tích Thánh Thể và Hôn phối, một chìa khóa của toàn bộ nhiệm cục bí tích. Hơn nữa, sự gắn kết quan trọng của hai bí tích này sẽ bộc lộ như là nguồn gốc của toàn bộ sứ vụ gia đình trong Giáo Hội".

Đức Ông Livio Melina, Chủ tịch Học viện sẽ thuyết trình khai mạc Hội nghị. Sau đó, phiên thảo luận đầu tiên, sẽ tập trung vào chủ đề "Thánh Thể và Hôn nhân: Trung tâm điểm của tuyên xưng đức tin", các diễn giả sẽ là Đức Giám Mục Jean Laffitte, Thư ký Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, Joseph Atkinson của Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Washington, Cha José Granados của Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II, và Noelle Hausman thuộc Khoa Thần học Dòng Tên tại Brussels. Trong phiên thảo luận thứ hai, với chủ đề "Thánh Thể và Hôn nhân trên con đường của Giáo Hội" sẽ có phần thuyết trình của Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục, Đức Ông Sergio Ubbiali của Khoa thần học Bắc Ý, Alexandra Diriart của Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Cha Bernhard Blankenhorn của Đại học Giáo Hoàng Thánh Tôma.

Tạ Ân Phúc