Ban thường vụ mới của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục

Ban thường vụ mới của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục

WHĐ (17.11.2015) – Hôm thứ Bảy 14-11, Toà Thánh đã công bố danh sách Ban thường vụ mới của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Ban thường vụ của Văn phòng Tổng thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ, diễn ra ba năm một lần để thảo luận về một chủ đề quan trọng trong đời sống Giáo hội.

Ban thường vụ mới của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục gồm 15 thành viên; 12 người trong số này được các nghị phụ bầu chọn vào lúc kết thúc Thượng Hội đồng Khoá thường lệ 14 về gia đình, và 3 thành viên khác do Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm theo ý ngài.

3 thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm là Đức thượng phụ Canđê Louis Raphaël I Sako, người lãnh đạo Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Đông phương nghi lễ Canđê; Đức Tổng giám mục Carlos Osoro Sierra,  Tổng giám mục Madrid; và Đức Tổng giám mục Sergio Da Rocha, Tổng giám mục Brasilia và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil.

Danh sách 12 thành viên khác do các nghị phụ bầu chọn –mỗi châu lục 3 người, châu Á và châu Đại dương được kể là một– như sau:

Châu Âu có Đức hồng y Christophe Schönborn, Tổng giám mục Vienna và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo; Đức hồng y Vincent Nichols Gerard, Tổng giám mục Westminster và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales; và Đức giám mục Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti-Vasto, Italia.

Châu Phi có Đức hồng y Wilfrid Napier Tổng giám mục Durban, Nam Phi; Đức hồng y Robert Sarah, Bộ trưởng Bộ Phụng tự; và Đức hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và hòa bình.

Châu Á có Đức hồng y George Pell, Chủ tịch Quốc vụ viện Kinh tế của Toà Thánh; Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ; Đức hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philipines.

Châu Mỹ có Đức Tổng giám mục Charles J. Chaput, Tổng giám mục Philadelphia; Đức hồng y Oscar Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Honduras; Đức hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng  Bộ Giám mục.

Nhiệm kỳ của Ban thường vụ là 3 năm. Nhiệm kỳ này chấm dứt khi kết thúc Thượng Hội đồng Khoá thường lệ, và một Ban thường vụ mới sẽ được bầu chọn để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng kế tiếp.

 

Minh Đức
Nguồn: Website Hội đồng Giám mục Việt Nam