Ba mối ưu tư của Đức Thánh Cha về Giáo hội Ý

Ba mối ưu tư của Đức Thánh Cha về Giáo hội Ý

Hôm thứ Hai 21/5/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Giám mục Ý, chia sẻ với họ ba mối ưu tư của ngài về khủng hoảng ơn gọi, sự nghèo khó và minh bạch theo tinh thần Tin Mừng, giảm bớt và sát nhập các giáo phận.

Tối thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến các Giám mục Ý, những người quy tụ về Vatican tham dự hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Ý (Conferenza Episcopale Italiana, “CEI”).

Trong huấn từ với các Giám mục, Đức Thánh Cha đã nói về một số vấn đề mà ngài quan tâm, nhấn mạnh rằng không phải ngài “khiển trách”, mà là chia sẻ mối ưu tư của ngài để họ có thể thảo luận về cơ cấu Giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng những suy tư của ngài mang ý nghĩa là một phần của cuộc thảo luận, với những đáp lời các Giám mục bằng những câu hỏi, những cảm hứng của riêng họ, và thậm chí là những phê bình. Ngài nói: “Chẳng phải là tội khi phê bình Đức Giáo Hoàng ở đây!”. "Đó không phải là một tội lỗi, điều đó có thể được thực hiện."

Đức Thánh Cha nêu bật ba mối quan tâm ưu tư chính của ngài: cuộc khủng hoảng ơn gọi, sự nghèo khó và minh bạch theo tinh thần Tin Mừng, giảm bớt và củng cố các giáo phận.

Nói về ơn gọi, Đức Thánh Cha khích lệ các Giám mục Ý quảng đại trong việc chia sẻ các ơn gọi, mà ngài mô tả như là một ân sủng của đức tin. Nói về nhu cầu minh bạch và tinh thần khó nghèo theo Tin Mừng, ngài nhắc nhở họ rằng hành vi của họ đối với thiện ích của Giáo Hội phải là gương mẫu, vì một ngày nào đó họ sẽ đưa ra lời giải thích về cách cai quản của họ. Và liên quan đến việc giảm bớt và củng cố các giáo phận, ngài nói rằng điều này là có thể và phải được thực hiện, mặc dù liên quan đến việc mục vụ cho mọi người, nhất là ở những nơi mà mọi người cảm thấy bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay: "Đây là ba mối bận tâm của tôi, những điều tôi muốn chia sẻ với anh em như là những gợi ý suy tư". Sau đó ngài để họ xem xét những gợi ý của ngài bằng những câu hỏi đáp, ngài cảm ơn họ vì sự thẳng thắn, sẵn sàng trò chuyện cởi mở và tự do.

Tạ Ân Phúc