Tuyên bố của Hội nghị Công giáo Tiểu bang Massachusetts về phán quyết liên quan đến DOMA

Tuyên bố của Hội nghị Công giáo Tiểu bang Massachusetts về phán quyết liên quan đến DOMA

Tuyên bố của Hội nghị Công giáo Tiểu bang Massachusetts

về phán quyết liên quan đến  DOMA

Boston, 27/6/2013,  ( zenit.org )

Sau đây là tuyên bố của Hội nghị Công giáo Tiểu bang Massachusetts  nhân Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ phán quyết Luật Bảo vệ Hôn nhân là bất hợp hiến.

***

Tuyên bố của Hội nghị Công giáo Tiểu bang Massachusetts

Giáo hội Công giáo dạy rằng hôn nhân là mối liên kết thánh thiêng giữa một người nam và một người nữ, một quà tặng cho trẻ em và xã hội. Hiện nay, hơn bao giờ hết, định chế hôn nhân cần được củng cố, chứ không phải cần được tái định nghĩa như mười hai tiểu bang ( trong đó có tiểu bang Massachusetts ) và Quận Columbia đã làm.

Sáng nay, bằng một quyết định 5-4, Tòa ÁnTối Cao đã phán quyết rằng Luật Bảo vệ Hôn nhân ( DOMA ), vốn  định nghĩa hôn nhân như giữa một người nam và một người nữ, là bất hợp hiến.Tòa  căn cứ quyết định ấy chủ yếu trên nguyên tắc là DOMA đã tước đi sự bảo vệ bình đẳng theo Tu Chính thứ 5 đối với các công dân kết hôn hợp pháp trong mười ba thẩm quyền tài phán này. Tòa không cho rằng Hiến pháp đòi hỏi việc tái định nghĩa hôn nhân trong những tiểu bang nào không công nhận hôn nhân đồng tính.

Các Giám Mục của Massachusetts cực kỳ thất vọng vì Tòa Án Tối Cao đã bác bỏ DOMA. Giáo hội tiếp tục đứng về phía định nghĩa truyền thống của hôn nhân, một định chế kết hợp một người nam và một người nữ với những đứa trẻ có thể được sinh ra do sự kết hợp ấy. Hôn nhân, một định chế tự nhiên, có trước cả tôn giáo và chính quyền và có nền tảng nơi bản chất tự nhiên của con người. Bảo vệ định nghĩa truyền thống của hôn nhân  khẳng định những quyền cơ bản và phẩm giá của người nữ và người nam đồng thời bảo vệ cả các quyền lợi cơ bản của trẻ em.