Tuyên Bố của Đức TGM Tổng Tuyên Úy Quân Đội Hoa Kỳ về Những Quan hệ Đồng tính.

Tuyên Bố của Đức TGM Tổng Tuyên Úy Quân Đội Hoa Kỳ về Những Quan hệ Đồng tính.

Tuyên B của Đức TGM Tổng Tuyên Úy Quân Đội Hoa K

                                         về Những Quan hệ Đồng tính.

“Một việc tai hại rõ ràng phải bị đền trả nếu chân lý của Tin mừng bị xáo trộn do hành vi của những ai đã được ban cho chức thánh để truyền bá chân lý ấy”

Washington, DC,  23/9/2013,  (zenith.org).

Đây là bản tuyên bố của Đức TGM Timothy Broglio, Tổng Tuyên úy Quân đội Hoa kỳ gửi cho các linh mục và phó tế đang  phục vụ trong ngành Tuyên úy Quân đội Hoa kỳ (AMS), mang tên: “ Canh tân lòng trung thành  để phục vụ công cuộc  Phúc âm hóa”

Bản tuyên bố, được ban hành ngày 17/9, lễ kính Thánh Robert Bellarmine, đưa ra những hướng dẫn cho các tuyên úy và những linh mục hoặc phó tế Công giáo được tuyển dụng  để phục vụ theo hợp đồng, trong khi thi hành tác vụ có thể gặp những tình huống  liên quan đến những người Công giáo và không Công giáo có mối quan hệ “hôn nhân” đồng tính. Sau đây là bản tuyên bố của Đức TGM Broglio.

      Canh tân lòng trung thành  để phục vụ công cuộc  Phúc Âm hóa.

Là thành phần của Giáo hội do Đức Giêsu Kitô thiết lập để đáp ứng các nhu cầu của những người đã được rửa tội và  để loan báo Tin Mừng cứu độ của Ngài, chúng ta cũng  ý thức  được giáo huấn  rõ ràng của Ngài về mối hiểm nguy của gương xấu (x. Mt.18,6). Thế giới này là cuộc lữ hành tiến đến đời sống bất tận. Vào lúc kết thúc cuộc hành trình xuyên  suốt  cuộc đời, chúng ta sẽ phải đứng trước Ngai tòa của Ân sủng để giải thích về lòng trung thành của chúng ta.

Thánh Phao-lô nhắc nhở các linh mục hãy trở nên mọi sự cho mọi người ( x. 1Cr. 9, 22). Một việc tai hại rõ ràng phải bị đền trả nếu chân lý của Tin mừng bị xáo trộn do hành vi của những ai đã được ban cho chức thánh để truyền bá chân lý ấy. Tình hình hiện nay đòi hỏi phải nhắc lại  một cách rõ ràng giáo huấn  của Hội Thánh Công giáo liên quan đến đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, không bao giờ được quên rằng thân phận con người có nhiều khuyết điểm. Thánh Phaolô liên tục nhắc nhở chúng ta thực tế ấy trong các thư gửi các cộng đoàn tín hữu của ngài.

Các linh mục được tấn phong  để thi hành thừa tác vụ Lời và Bí tích và được chuẩn  thuận để phục vụ những người Công giáo trong  các Lực lượng Vũ trang,  các Trung tâm Quản trị Y tế Cựu chiến binh, và những ai đang phục vụ Chính phủ Liên bang Hoa kỳ bên ngoài biên cương Hoa kỳ đều biết rằng ơn gọi của họ là ơn gọi phục vụ hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày và cả bảy ngày trong tuần. Bằng lời nói, bằng việc làm, và bằng gương sáng, họ làm chứng cho chân lý được Thiên Chúa mạc khải trong mọi việc họ làm ( x. Ep 4, 15).

Những thay đổi mới đây trong việc giải thích luật pháp của Chính quyền Liên bang làm tôi nhớ lại những chủ trương hết sức rõ ràng của Hội thánh Công giáo. Đồng thời tôi biết ơn  Quốc hội Hoa kỳ khi thông qua việc đổi mới ngôn từ nhằm bảo vệ lương tâm, đặc biệt cho các Tuyên úy trong các Lưc lượng Vũ trang.

                            Thừa tác vụ.

Không một linh mục hay phó tế Công giáo  nào có thể bị ép buộc, bởi bất cứ quyền lực nào,  phải làm chứng hay chúc phúc cho những cặp kết hôn đồng tính. Không một linh mục hay phó tế Công giáo nào có thể bị ép  buộc phải trợ giúp một “Cuộc Củng cố Hôn nhân” hay một “Cuộc Tĩnh tâm Bồi dưỡng Hôn nhân”, nếu những buổi đó cũng đón nhận cả các cặp đồng tính. Linh mục  nào được mời tham vấn cho các đương sự ngoài Công giáo đang có mối quan hệ đồng tính thì sẽ hướng dẫn họ đến với một vị tuyên úy nào  có khả năng giúp đỡ họ. Dĩ nhiên, những bên Công giáo sẽ được các linh mục khuyến khích phải phấn đấu để sống  theo những giáo huấn của Tin Mừng.

 Việc tham dự vào các nghi thức nghỉ hưu, thay đổi chỉ huy,  thăng cấp đều có thể được chấp nhận, miễn là linh mục không bị yêu cầu phải thừa nhận hay có sự chấp thuận  về một “ người phối ngẫu” đồng tính.

Trong khi truyền thống Hội Thánh Công giáo luôn luôn tìm được lý do để chôn cất người chết, thì một linh mục không  được phép để mình rơi vào tình huống  trong đó sự giúp  đỡ của  mình tại tang lễ của một người Công giáo có thể tạo nên một ấn tượng rằng Hội Thánh chấp thuận cho những quan hệ “ hôn nhân” đồng tính ( x. CIC, c. 1184, 1.3). Trong trường hợp nghi ngờ, phải tham khảo ý kiến của TGM Tổng Tuyên úy lực lượng vũ trang Hoa kỳ ( CIC 1184, 2).

                                                       Thừa tác vụ giáo dân

Hiển nhiên, bất kỳ  ai đang có quan hệ tội lỗi thì  đều bị loại ra khỏi mọi thừa tác vụ trong cộng đoàn Công giáo. Trong khi bản liệt kê này không có ý bao gồm  hết mọi tình huống,  thì thừa tác viên đọc sách, các thừa tác viên ngoại thường cho rước Thánh Thể, thừa tác viên bàn thờ, giáo lý viên, và các thành viên Hội đồng Công giáo phải được nghĩ đến truớc hết.

                                                        Tham gia.

Chúng ta ai cũng quan tâm đến Lời Chúa, “ Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi…” (Ga 8, 7b). Hội Thánh phải thi hành tác vụ cho hết thảy mọi người bất kể khuynh hướng tính dục của họ. Trong khi lời mời gọi hoán cải không thể bị phai nhạt,  thì cánh cửa hướng về lòng thương xót của Đức Kitô, có được qua Thập giá của Ngài, phải luôn được rộng mở. Các linh mục và phó tế được dẫn dắt bởi  những nguyên tắc trong Giáo lý của Hội thánh Công giáo (xem các số 2358-2359) và không bao giờ được quên rằng tội thì ghét chứ không bao giờ ghét người có tội.

 Trong việc ra sức liên tục trung thành với chân lý của Tin Mừng, đừng nên quên là những ước tính cho thấy rằng các cặp đồng tính đại diện cho không tới một nửa của một phần trăm những con người đang thuộc các Lực lượng Vũ trang. Đang khi  mỗi cá nhân đều quan trọng cả, thì một nhóm nhỏ như vậy không thể  nào được phép ra đường lối chính sách cho tất cả mọi người được.

Hướng dẫn cho Giáo  hữu trong Cương vị Chỉ huy

Tôi không phải không ý thức được rằng các tín hữu đã được trao phó cho tôi chăm sóc mục vụ cũng bao gồm cả những tín hữu đang hành sử những chức vụ chỉ huy. Họ có thể phải  trực diện với những vấn đề phụ thuộc khi họ thực hiện trách nhiệm đối với cấp trên và thuộc cấp  trong hệ thống chỉ huy. Vì vậy, để trả lời cho những thắc mắc do AMS ( Tổng giáo phận Tuyên úy Quân đội ) nêu lên liên quan đến vấn đề khả năng con người hợp tác với sự dữ, Trung tâm Quốc gia Sinh học Công giáo (NCBC) tuyên bố:

“ Các Chỉ huy trưởng các cơ quan,  đơn vị Quân đội / các cơ sở cựu chiến binh  của Hoa kỳ ( sau đây nói chung là các Chỉ huy trưởng) không được có sự hợp tác nào mang tính cách bất chính về mặt đạo đức, nhưng tốt hơn chỉ nên có sự hợp tác trên phương diện gián tiếp, từ xa, ở mức độ có thể châm chước được, với cái xấu, chẳng hạn bằng cách thực hiện quyền lợi  của nhân viên liên bang phát sinh theo hôn nhân đồng tính,  theo như đòi hỏi của án lệ trong vụ kiện Windsor. Sự quyết tâm của chúng ta còn có hệ lụy  vào tình huống trong đó các vị Chỉ huy không thể tránh khỏi một sự hợp tác như thế  mà không gặp nguy cơ đối với những quyền lợi chính đáng cho sự an toàn của công việc của chính bản thân và/cho gia đình họ. Điều  này lại cũng  còn có hệ lụy vào vị  Chỉ huy vốn đang để cho người ta biết sự chống đối của mình,  mà người ta cũng  đang đòi hỏi vỉ ấy phải tham gia như thế, cũng như bằng cách cố gắng, qua những kênh hợp pháp,   tiếp tục hoàn thành những thay đổi về chính sách cho phù hợp với nhận thức  mang tính lịch sử về hôn nhân và gia đình dựa trên nền tảng luật luân lý tự nhiên. Hơn nữa, nếu không  phải gánh chịu sự mất chức hay hạ tầng công tác, giáng cấp hoặc hạ thấp địa vị / hạn ngạch hoặc những tổn hại nghiêm trọng khác, có cơ chế để có những người  khác cao hơn trong hệ thống chỉ huy  để xúc tiến việc thực hiện chính sách như thế. Điều này cần phải được theo đuổi.

                                                                  Đức Cha Timothy P. Broglio

                                                                  Tổng Giám Mục tổng tuyên úy Quân Đội


 

Washington, DC, 17/9/2013, lễ kính Thánh Robert Bellarmine.