Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình Giới Thiệu Hội Nghị Sắp Tới

Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình Giới Thiệu Hội Nghị Sắp Tới

             Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình Giới Thiệu Hội Nghị Sắp Tới

              Dự kiến có khoảng 150.000 gia đình tham gia sự kiện Năm Đức tin này.

Vatican City, 10/10/2013 (zenith.org)  Junno Arocho Esteves.

Một cuộc họp báo đã được Văn phòng Báo chí Tòa thánh tổ chức hôm 10/10 để giới thiệu Hội nghị khoáng đại lần thứ 12 của Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình sẽ được tổ chức tại Vatican từ 23 – 25 tháng 10. Hội nghị sẽ nghiên cứu về chủ đề “ Gia đình, sống niềm vui của Đức tin”, và sự kiện này sẽ được ghi dấu bằng việc các gia đình hành hương viếng mộ Thánh Phêrô trong Năm Đức tin.

Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, lưu ý sự hợp thời của sự kiện với tin ĐGH Phan-xi-cô vừa triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục ngoại thường liên quan đến những thách đố mục vụ gia đình vào năm tới. Đức TGM nói Thượng Hội Đồng này “diễn tả tình yêu lớn lao của ĐGH đối với các gia đình”.

“Chúng tôi muốn cổ vũ một đại lễ-hội gia- đình xung quanh ĐGH Phan-xi-cô. Roma muốn và phải trở thành “Thủ đô” của gia đình cả ở Ý lẫn trên thế giới. Được là thành  phần của một gia đình thật là một điều tốt đẹp. Xây dựng một gia đình lại là điều tuyệt vời: chúng tôi muốn la to lên điều này cho cả thế giới, đặc biệt cho những gia đình đang gặp khó khăn”. Đức TGM Paglia nhấn mạnh.

Ngài nói tiếp : “ Gia đình phải trở lại là trung tâm của đời sống hằng ngày, của văn hóa, chính trị cũng như kinh tế. Thượng Hội Đồng sắp tới biểu lộ nỗi bức thiết của ĐTC đối với mục vụ chăm sóc gia đình.

Thư ký Hội đồng Tòa thánh, Đức Giám mục Jean Latiffe, nhấn mạnh nhiều sự kiện khác nhau cũng sẽ được tổ chức trong thời gian tiến hành Hội nghị khoáng đại. Hoạt động của các cơ quan trong Giáo triều sẽ là một trong những đề tài được đem ra thảo luận cũng như  cách tiếp cận liên tôn đối với các quyền của gia đình. Các đại biểu sẽ trình bày  cách nhìn theo quan điểm cùa Do thái giáo và Hồi giáo. Theo một thông cáo của Tòa Thánh,  một Đại Hội cũng sẽ được tổ chức để mừng kỷ niệm 30 năm Hiến Chương Quyền Gia đình.

Bản thông báo này cho hay: “Các chủ đề được lựa chọn sẽ đưa ra một cách tiếp cận liên ngành về vấn đề các quyền của gia đình: nền tảng thần học của Hiến Chương,  khái niệm hôn nhân tự nhiên, vai trò của Nhà Nước trong việc công nhận định chế gia đình và sự thích đáng hiện thời của Hiến Chương Quyền Gia đình, chứng tỏ  mối liên hệ của nó đối với nền văn hóa và xã hội đương đại”.

Cao điểm của Hội nghị khoáng đại sẽ là buổi tiếp kiến của ĐTC vào ngày 25 tháng 10.

Đức Ông Simon Vazquez, phó thư ký Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, cho biết thêm về sự kiện sắp tới  rằng ước tính sẽ có chừng 150.000 gia đình từ bảy chục quốc gia của năm châu lục  sẽ  tham gia sự kiện này.

“Vào chiều thứ Bảy, hàng trăm người cao niên cũng như trẻ em sẽ vây quanh ĐGH, một điều mới lạ so với các cuộc hội ngộ gia đình khác,” Đức Ông Vasquez lưu ý, “Bằng quyết định này, sự kiện nhắm đem lại một cái nhìn tỏ tường về cấu trúc đa thế hệ, diễn tả và làm phong phú  đời sống mỗi gia đình, và cùng đưa lên hàng đầu hai đối tượng vốn dễ bị thương tổn đặc biệt  và cũng là những đối tượng đáng được quan tâm nhiều hơn cả.”

                                                                  Vũ văn Kích chuyển ngữ