Đức TGM Cordileone lên tiếng về việc vị Chưởng lý của Hoa kỳ bất chấp quyết định của Tòa án Tối cao.

Đức TGM Cordileone lên tiếng về việc vị Chưởng lý của Hoa kỳ bất chấp   quyết định của Tòa án Tối cao.

Đức TGM Cordileone lên tiếng về việc vị Chưởng lý của Hoa kỳ bất chấp   quyết định của Tòa án Tối cao.

Lời Kêu Gọi Những Ai Tôn Trọng Hôn Nhân hay Những Thủ Tục Pháp Lý Hãy Lên Tiếng.

Washington, D.C. , 17/1/2014, ( zenit.org ).

Dưới đây là bài viết của Đức TGM Salvatore J. Cordileone * trên trang blog của HĐGM Hoa kỳ.

**

Tuần trước,  Chưởng lý  Eric Holder tuyên bố rằng chính phủ liên bang sẽ công nhận cái gọi là “hôn nhân” được diễn ra ở  tiểu bang Utah giữa hai người đồng tính, dù chính tiểu bang Utah không công nhận đó là hôn nhân. Hiện tại, tiểu bang Utah định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Hôm 20/12/2013, một Thẩm phán liên bang cấp quận đã loại bỏ định nghĩa trên, nhưng hôm 6/1/2014 Tòa án Tối cao Hoa kỳ đã giữ  lại quyết định đó khi vụ này được kháng cáo.

Tuy nhiên, Chưởng lý Holder đã phớt lờ luật của tiểu bang Utah và áp đặt một định nghĩa của liên bang về hôn nhân trái ngược với tiểu bang này. Trong trường hợp này, quyết định của Chưởng  lý Holder thực tế đã trái ngược với quyết định của Tòa án Tối cao hồi năm ngoái trong vụ án Windsor. Chẳng may, vụ Windsor đã bác bỏ một định nghĩa đồng nhất của liên bang về hôn nhân, nhưng nó cũng đã làm cho rõ ra rằng chính phủ liên bang cần phải tôn trọng định nghĩa về hôn nhân của tiểu bang. Đặc biệt, Tòa án đã phán quyết rằng chính quyền liên bang phải tuân theo “những lựa chọn thuộc chủ quyền của tiểu bang về việc ai được kết hôn”, hơn nữa còn chỉ trích những hành động của liên bang – như hành động của Chưởng lý Holder – là “đã đặt ngón tay lên bàn cân và làm ảnh hưởng đến quyết định của tiểu bang như muốn định hướng luật hôn nhân cho tiểu bang.”

Vị Chưởng lý của Utah, (không giống như Chưởng lý Holder) chịu trách nhiệm thực thi luật pháp ở Utah đã tuyên bố rằng : tính pháp lý của bất kỳ một cuộc “hôn nhân” đồng tính nào diễn ra ở Utah trong khoảng thời gian từ 20/12 đến  06/1 “sẽ tùy thuộc vào kết quả quá trình kháng án”.

Nói cách khác, vì tôn trọng thủ tục pháp lý, tiểu bang Utah sẽ chờ quyết định của các tòa án liên bang. Nhưng không phải  là chờ vị Chưởng lý của Hoa Kỳ, người đã phán quyết những cuộc “hôn nhân” đồng tính diễn ra từ 20/12 đến 06/1 đều là hợp lệ đối với yêu cầu của luật liên bang. Nếu chính quyền liên bang bị bắt buộc về mặt pháp lý phải tuân theo luật hôn nhân của tiểu bang, như bản thân vụ Windsor cũng theo như thế, vậy làm thế  nào chính quyền liên bang có thể công nhận là hôn nhân hợp lệ - dẫu cho chỉ là theo những yêu cầu của liên bang – trong khi tiểu bang lại không cho là hợp lệ? Việc này cứ theo luận lý sẽ mở đường  cho chính quyền liên bang công nhận bất cứ loại quan hệ nào ( và với bất cứ con số đối tác nào) như là hôn nhân hợp lệ dẫu trái nghịch với luật pháp của tiểu bang.

Những sự kiện trong những tháng vừa qua (gần đây nhất là quyết định ngày 14/1 của một tòa án liên bang tại tiểu bang Oklahoma phán quyết rằng việc sửa đổi về hôn nhân của tiểu bang này là trái với hiến pháp) đã cho thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng cuộc tranh luận về hôn nhân chúng ta đang có ở đất nước này không phải là nhắm vào  quyền lợi của hôn nhân, nhưng lại là  nhắm vào chính ý nghĩa của hôn nhân: Hôn nhân là gì?  Hôn nhân nhắm điều gì?

Tôi kêu gọi những ai nhận biết và tin tưởng vào chân lý trường cửu về hôn nhân, cũng như những ai tin tưởng những thủ tục luật pháp được lập nên nhằm giải quyết những vấn đề như vậy, đừng giữ im lặng nữa, nhưng hãy thực hiện những quyền hiến định của mình trong  tư cách những  công dân của đất nước vĩ đại này mà  đứng lên bảo vệ chân lý.

                               Vũ Văn Kích chuyển ngữ theo bản tin Zenit ngày 17/1/2014.

----------------------------------------------------------------------------

*Đức TGM Salvatore J. Cordileone là TGM của San Francisco và là Chủ tịch Tiểu ban Thăng tiến và Bảo vệ Hôn nhân của HĐGM Hoa kỳ.