Các Giám Mục Hoan Nghênh Dự Luật của Thượng Viện Hoa Kỳ Nhằm Bảo Vệ Những Người Ủng Hộ Hôn Nhân

Các Giám Mục Hoan Nghênh Dự Luật của Thượng Viện Hoa Kỳ Nhằm Bảo Vệ Những Người Ủng Hộ Hôn Nhân

 

Các Giám Mục Hoan Nghênh Dự Luật của Thượng Viện Hoa Kỳ Nhằm Bảo Vệ Những Người Ủng Hộ Hôn Nhân

Dự Luật Nhằm Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo ở Cấp Liên Bang

Washington DC, 13/12/2013 (Zenit.org)

Đức TGM Salvatore Cordileone của TGP San Francisco, Chủ tịch Tiểu Ban Thăng tiến và Bảo vệ Hôn nhân thuộc HĐGM Hoa Kỳ, và Đức TGM William Lori thuộc TGP  Baltimore, Chủ tịch Ủy Ban Đặc Biệt về Tự Do Tôn Giáo,  đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với dự luật Hôn nhân và Tự Do Tôn giáo (S. 1808) đã được Thượng Nghị Sĩ Mike Lee đệ trình Thượng viện Hoa kỳ hôm Thứ Năm vừa qua.

Cả hai vị TGM trước đây đã từng  đồng ủng hộ Dự Luật Hôn nhân và Tự do Tôn giáo do Dân biểu Raúl Labrador đệ trình  Hạ viện Hoa kỳ hôm 19/9/2013.

Đức TGM Cordileone nói: “ Thực tế là dự luật không phân biệt đối xử rất quan trọng này nay được đệ trình Thượng Viện là điều hết sức đáng phấn khởi. Là một dự thảo  luật  của Hạ viện, dự luật Hôn nhân và Tự do Tôn giáo nay được đệ trình Thượng viện sẽ ngăn chặn chính quyền liên bang có hành động phân biệt đối xử đối với các tín đồ các tôn giáo vẫn trung thành gắn bó với chân lý phi thời gian coi hôn nhân là sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Vì thế, luật này sẽ đem lại những sự bảo vệ cần thiết. Ngày càng nhiều, các luật pháp tiểu bang  đang được dùng để có những đối xử phân biệt nhắm vào những cá nhân và  những tổ chức chỉ vì họ hành động theo niềm tin của họ rằng hôn nhân là sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Định kiến như thế không thể  để cho được phép lây lan trong chính phủ liên bang.”

Đức TGM Lori  nói: “Tôi kêu gọi cả  Hạ Viện  và Thượng Viện đều thông qua Luật Hôn nhân và Tự do Tôn giáo này. Chúng ta đang chứng kiến bầu khí  ngày càng  lớn mạnh của lòng bất  khoan dung chống lại những cá nhân và tổ chức vốn tin tưởng  rằng hôn nhân là sự kết hợp của một người nam và một người nữ, với thái độ “hoặc ủng hộ hoặc chống đối” được đề xướng bởi những người muốn tái định nghĩa hôn nhân bằng luật. Trong bầu khí cưỡng ép này, luật Hôn nhân và Tự do Tôn giáo là một bước quan trọng trong việc bảo vệ các  tự do tôn giáo ở cấp liên bang.”

Đức TGM Lori nói thêm: “ Trong số nhiều biện pháp bảo vệ trong dự luật này, chính quyền liên bang không được phép chối  bỏ đối với những cá nhân hay tổ chức quyền được tài trợ, hợp đồng hay  làm việc chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ coi hôn nhân là một kết hợp của một người nam và một người nữ.”

       Vũ Văn Kích chuyển ngữ