Các Đức Giám Mục Anh quốc và Dự luật hôn nhân đồng tính: “Chưa quá trễ để nghĩ lại”.

Các Đức Giám Mục Anh quốc và Dự luật hôn nhân đồng tính: “Chưa quá trễ để nghĩ lại”.

Các Đức Giám Mục Anh quốc và Dự luật hôn nhân đồng tính:

“Chưa quá trễ để nghĩ lại”.

Lưu ý Lập Pháp là một công trình còn “sâu sắc hơn nhiều so với vẻ bề ngoài”.

London, 16/5/2013 (zenit.org )

Đây là tuyên bố của Đức Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Westminster và Đức Tổng Giám Mục Peter Smith Tổng giáo phận Southwark liên quan đến dự luật “hôn nhân” đống tính sẽ được đưa ra bàn thảo tại quốc hội tuấn tới.

Chúng tôi kêu gọi các thành viên Hạ viện cân nhắc lại về những hậu quả lâu dài của Dự luật Hôn nhân (đối với những cặp đồng tính) trong việc quyết định lá phiếu giai đoạn tổng kết và tranh luận lần thứ ba vào tuần tới (20 – 21 tháng Năm 2013).

Nhiều người kể cả trong và ngoài cộng đoàn đức tin tin tưởng một cách sâu sắc rằng Nhà Nước không tìm cách thay đổi tận căn ý nghĩa của Hôn nhân. Điều được đề nghị thay đổi sâu xa hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Hôn nhân là một định chế được mở ra với trẻ em, và với trách nhiệm của cha và mẹ là cùng nhau chăm sóc những đứa con đựơc sinh ra trong gia đình không còn được coi là ý thức cốt lõi của xã hội về gia đình. Chưa phải là muộn để Quốc hội cân nhắc lại và chúng tôi cũng kêu gọi Thủ tướng như vậy.

Hơn nữa, Dự luật hiện được soạn thảo với một nguy cơ nghiêm trọng về tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Nếu Dự luật được chuyển qua Quốc hội, chúng tôi kêu gọi các thành viên bảo đảm rằng nó sẽ được sửa đổi để các quyền tự do căn bản chúng ta vốn coi trọng phải được rõ ràng và bảo vệ minh bạch.