Tuyên bố nhấn mạnh chấn thương tâm lý do nạo phá thai gây ra

Tuyên bố nhấn mạnh chấn thương tâm lý do nạo phá thai gây ra

 

TUYÊN BỐ NHẤN MẠNH CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ DO NẠO PHÁ THAI GÂY RA

Cả hai thống đốc bang Texas và Minnesota  đã đưa ra những tuyên bố chính thức làm mọi người chú ý về những tác động chấn thương tâm lý do nạo phá thai gây ra cho cá nhân và gia đình và sự chữa lành cần thiết, khi tuyên bố Tháng Tư là “Tháng Khôi Phục Ý Thức về Nạo Phá Thai” - được các tổ chức bảo vệ sự sống ca ngợi, trong khi những người ủng hộ nạo phá thai lại hết sức giận dữ. Hai thống đốc lưu ý trong những tuyên bố của họ rằng việc khôi phục ý thức về nạo phá thai cổ vũ “một nền văn hoá sự sống và hy vọng” và giữ một vai trò chủ đạo trong việc giúp đỡ phụ nữ, những ông bố và gia đình họ đối phó với những hậu quả của nạo phá thai. Các tổ chức nạo phá thai ở Minnoseta, tuy vậy, cho rằng những tuyên bố nầy không có gì ngoài “thuần túy chính trị”, như một trò “cá tháng tư”, chỉ cố làm thoả mãn các tổ chức chống chọn lựa”. Phát ngôn nhân của thống đốc, ngược lại, đã bác bỏ nhận định nầy và chỉ ra quan điểm bảo vệ sự sống kiên định của thống đốc và tuyên bố trước đây vào năm 2009 của ông về “Tháng Phục Hồi Ý Thức về Nạo phá thai”. Ông giải thích rằng hiến chương Minnesota KHÔNG IM TIẾNG NỮA, một tổ chức dành tiếng nói cho phụ nữ đấu tranh với đau khổ từ nạo phá thai : “Tháng Tư là một thời gian để nêu bật và suy tư về những tác động chấn thương tâm lý do nạo phá thai gây nên”, một bi kịch bao gồm không chỉ làm mất sự sống của đứa con, mà còn gây chấn thương thể lý và tâm lý cho người mẹ và thường dẫn tới kéo dài những khó khăn về sức khoẻ tình cảm và tinh thần cho bà mẹ, ông bố và những thành viên gia đình có dính dự vào”.
 
(LifeSiteNews 15.04)