Tòa Án Phúc Thẩm Liên Bang Hoa Kỳ Ra Phán Quyết Chấm Dứt Tài Trợ Việc Phá Thai

Tòa Án Phúc Thẩm Liên Bang Hoa Kỳ Ra Phán Quyết Chấm Dứt Tài Trợ Việc Phá Thai

Hôm Thứ Năm 11/7/2019 Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa kỳ đã cho phép Chính quyền Liên bang khởi sự thi hành pháp lệnh phân biệt rõ ràng việc phá thai với việc kế họach hóa sinh sản. Tòa Phúc thẩm chấp thuận giữ nguyên Phán quyết 20 tháng Sáu, bất chấp những người đòi quyền được phá thai như Tổ chức Kế hoạch hóa sinh sản (PPF) và những liên minh của họ trong 20 tiểu bang ở Hoa kỳ cố ra sức đòi quyền được phá thai khi có lý do khẩn cấp.

     Hồi tháng Hai 2018, Bộ Y tế và Nhân đạo (HHS) đã công bố luật Bảo vệ Sự Sống có khả năng phong tỏa 60 triệu Mỹ kim nhằm tài trợ cho việc kế hoạch hóa sinh sản mà PPF và các cơ sở phá thai vẫn hiểu là để dành vào việc phá thai cho các thiếu nữ và phụ nữ.

    Quy định mới này chi phối Khoản X, vốn là chương trình tài trợ của liên bang dành cho công tác Kế hoạch hóa Sinh sản, sẽ ngăn cấm sử dụng ngân quỹ này cho việc “thực hiện, cổ vũ, hay trợ giúp việc phá thai như một phương pháp kế hoạch hóa sinh sản”.

   Bà Jeanne Mancini, Chủ tịch phong trào Tuần hành Bảo vệ Sự Sống đã nhiệt liệt hoan nghênh phán quyết này. Bà nói: “Phá thai không phải là một công tác y tế, cũng chẳng phải là kế hoạch hóa sinh sản gì cả, và như vậy thì không thể được hưởng sự tài trợ theo chương trình của Khoản X. Quy định này giúp cho những người đóng thuế thoát khỏi hoạt động liên quan đến phá thai mà không cần phải cắt giảm ngân khoản tài trợ cho những người đang cần được giúp đỡ, và đây là một thắng lợi cho mọi công dân Hoa kỳ.”

    Khi phán quyết này được công bố hồi tháng Hai, bà Mancini đã nhận định rằng: “Quy định này bảo trợ những phụ nữ có lợi tức thấp cần được hưởng trợ giúp theo Khoản X, bởi vì sẽ không có ngân khoản nào của chương trình bị cắt giảm cả. Phụ nữ nghèo có thể nhận được sự trợ giúp đó để áp dụng kế hoạch hóa sinh sản tại những trung tâm y tế đủ điều kiện theo tiêu chuẩn liên bang (FQHC) vốn nhiều gấp 20 lần so với cơ sở phá thai. Tại các FQHC, các bà được hưởng lợi ích nhờ được giám sát định kỳ chu đáo hơn, được hưởng nhờ nhiều trợ giúp hơn và có được nhiều lựa chọn bảo đảm sự sống hơn. Các quy định nơi Khoản X là một thắng lợi đồng đều cho mọi công dân Hoa kỳ.”

 Ant. Uông Đại Bằng chuyển ngữ