Sự sống là không phải là một sản phẩm

Sự sống là không phải là một sản phẩm

Hôm 28/01/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi trò chuyện với các thành viên của Ủy ban Đạo đức sinh học nước Ý tại Hội trường Công nghị. Ngài nói rằng Giáo Hội ủng hộ những nỗ lực của xã hội dân sự nhằm thăng tiến “tìm kiếm sự thật và sự tốt lành về những vấn đề con người và đạo đức phức tạp”.

Ngài cho hay: "Tôn trọng toàn vẹn con người và bảo vệ sức khỏe từ lúc thụ thai cho đến khi chết đi theo cách tự nhiên, xem nhân vị theo tính độc nhất của người ấy, luôn luôn là cùng đích và không bao giờ đơn giản hóa như là một phương tiện" chính là "nguyên tắc đạo đức cũng rất quan trọng đối với các ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực y tế, không bao giờ có thể được sử dụng theo cách phương hại đến phẩm giá con người, hay bị dẫn dắt bởi các mục đích công nghiệp hoặc thương mại".

Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng "Mọi người đều biết, Giáo hội nhạy cảm thế nào với vấn đề đạo đức, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết rằng Giáo Hội không đòi tiếng nói đặc quyền trong lĩnh vực này. Thực vậy, Giáo Hội làm tròn trách nhiệm công dân, ở mọi bình diện khác nhau, nhằm có thể phản ánh, nhận thức và hành động phù hợp với tâm thức tự do và cởi mở cùng các giá trị cấu thành con người và xã hội. Chính trách nhiệm công dân trưởng thành này là một dấu chỉ cho thấy hạt giống Tin Mừng - được mặc khải và trao phó cho Giáo Hội - đã sinh hoa trái, khích lệ có kết quả việc tìm kiếm sự thật, sự thiện và vẻ đẹp trong những vấn đề con người và đạo đức phức tạp".

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, "nhiệm vụ quan trọng là để phục vụ con người, con người toàn diện, tất cả những người nam và người nữ, trong khi quan tâm và săn sóc đặc biệt cho những người yếu thế nhất và  gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc những người chưa thể đấu tranh để nói lên tiếng nói của mình, hoặc không còn khả năng nói lên tiếng nói của mình. Đây là nơi mà cộng đồng Giáo Hội và cộng đồng dân sự gặp gỡ và được mời gọi để cùng nhau làm việc, phù hợp với năng lực đặc biệt của mỗi cộng đồng".

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ công việc của Ủy ban về phân tích đa ngành các nguyên nhân gây suy thoái môi trường và các vấn đề khiếm khuyết và bị cách ly của các nhóm dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thật cần thiết "phải đối mặt với những thách đố chống lại 'nền văn hóa loại bỏ', ngày nay được thể hiện bằng rất nhiều cách khác nhau, bao gồm đối xử với phôi người, thậm chí là người bệnh, người già cận kề cái chết, như những vật bỏ đi". Cuối cùng, ngài mời gọi "nỗ lực hơn để đối thoại trên bình diện quốc tế, bất chấp những khó khăn, để đạt được sự hòa hợp có thể về các tiêu chuẩn và quy tắc sinh học và y tế, có khả năng nhận ra những giá trị cốt lõi và các quyền cơ bản".

Tạ Ân Phúc