Những câu hỏi từ... Thiên Chúa

Những câu hỏi từ... Thiên Chúa

 

NHỮNG CÂU HỎI TỪ... THIÊN CHÚA
 

Thiên Chúa sẽ không hỏi về số quần áo bạn có trong tủ, mà sẽ hỏi bạn đã giúp cho bao nhiêu người có quần áo.

Thiên Chúa sẽ không hỏi về địa vị xã hội của bạn, mà sẽ hỏi bạn đứng về phía tầng lớp nào.

Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất, mà sẽ hỏi chúng có được tạo ra từ lao động của bạn không.

Thiên Chúa sẽ không hỏi mức lương cao nhất của bạn là bao nhiêu, mà sẽ hỏi bạn có làm tổn thương nhân cách của mình để đạt được nó không.

Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn đã làm thêm bao nhiêu giờ, mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình của bạn hay không.

Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn đã nhận được bao nhiêu lời khuyến khích, mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác như thế nào.

Thiên Chúa sẽ không hỏi nghề nghiệp của bạn là gì, mà sẽ hỏi bạn đã thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa.

Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn làm gì để giúp cho bản thân, mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người.

Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi người khác.

Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn sống cạnh những láng giềng nào, mà sẽ hỏi bạn đối xử với những người hàng xóm của bạn như thế nào.

Thiên Chúa sẽ không hỏi về màu da của bạn, mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn.

Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn mất bao nhiêu thời gian để thể hiện những lời bạn nói, mà sẽ hỏi phải tốn bao nhiêu thời gian để không làm được điều đó.

Và Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn, mà sẽ hỏi bạn có bao người mà khi đối xử với họ bạn đích thực là một người bạn?
 
 
Thanh Thanh sưu tầm và viết lại