Đức Hồng y Toronto phản ứng về luật trợ tử của Canada

Đức Hồng y Toronto phản ứng về luật trợ tử của Canada

Hôm 20/6/2016, Đức Hồng y Thomas Collins của Toronto đã đưa ra tuyên bố trong một sứ điệp video phản đối quyết định của chính phủ Canada thông qua đạo luật C-14 vào thứ Sáu tuần trước, trong đó hợp pháp hóa an tử và trợ tử.

Trong sứ điệp, vị giám mục Canada chỉ trích việc sử dụng thuật ngữ "Hỗ trợ Y khoa  khi sắp qua đời (trợ tử)", ngài nói rằng luật mới thực sự đề cập đến giết người.

Đức Hồng y Collins giải thích rằng các thẩm phán và các nhà lập pháp ra quyết định hợp pháp hóa trợ tử đã không chỉ đưa đất nước về phía cái chết về thể xác, mà còn đưa đến cái chết về linh hồn.

Đức Hồng y cho hay: "Cái chết đó được tìm kiếm trong sự mất tôn trọng phẩm giá con người, gây áp lực làm cho yếu đi người dễ bị tổn thương để được ra đi, và tấn công vào nơi thiêng liêng của lương tâm bị đau khổ của các cá nhân và tổ chức tốt lành vốn chỉ tìm cách để chữa trị".

Ngài khẳng định:"Đối với những người đang chịu đau đớn về thể xác hay tinh thần và những người tuyệt vọng tìm kiếm sự trợ giúp: chúng tôi cần chắc chắn rằng bạn nhận được điều đó, qua bất kỳ phương tiện y tế có sẵn nào, và thông qua sự chăm sóc yêu thương mà bạn xứng đáng nhận được"

Đức Hồng y nói thêm: "Vấn đề không phải là bạn có cần được trợ giúp hay không; mà là làm thế nào để tìm thấy sự trợ giúp. Trợ tử không phải là câu trả lời cho câu hỏi rất thực tế mà bạn phải đối mặt".

Mặc dù người ta cho rằng một số "những người bảo vệ" sẽ bảo vệ người dễ bị tổn thương, cũng như bảo vệ lương tâm, nhưng Đức Hồng y Collins cảnh báo rằng những người bảo vệ này cuối cùng cũng bị tấn công ở những vùng mà trợ tử là hợp pháp.

Ngài cho biết "gốc rễ sâu xa nhất của sự phát triển thâm độc này" ở Canada thuộc về lĩnh vực tinh thần, và ngài hứa sẽ đưa ra cách giải quyết thông qua cầu nguyện và sám hối.

Ngài yêu cầu: "Chúng ta không được hạ thấp tính đáng sống thành một vấn đề về khả năng hoạt động theo một số tiêu chuẩn cá nhân về hiệu suất".

Hôm 17/6/2016, Thượng viện Canada đã bỏ phiếu cho phép trợ tử trong các trường hợp bệnh nhân đã phải đối mặt với cái chết sắp xảy ra.

Tạ Ân Phúc