Báo Động Về Cơ Quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình ở Hoa Kỳ

Báo Động Về Cơ Quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình ở Hoa Kỳ

            Báo Động Về Cơ Quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình ở Hoa Kỳ

Trên Trang Mạng của Tổ Chức Bảo Vệ Gia Đình Thế Giới – gọi tắt là FWI -(www.familywatchinternational.org) ngày 7/8/2015 vừa công bố lá thư báo động của Ms SHARON SLATER, Chủ tịch Tổ chức này về cơ quan “Kế Hoạch Hóa Gia Đình” hay “ Sinh Đẻ Có Kế Hoạch” ( “Planned Parenthood ”- gọi tắt là PP) ở Hoa kỳ. Tổ chức FWI đã công bố những đoạn video do Trung tâm Tiến bộ Y khoa của cơ quan PP phổ biến, trong đó có một video clip đích thân bà giám đốc y khoa toàn quốc của PP mô tả bà ấy đã tách lìa những bộ phận của một thai nhi còn sống ra sao, bà đã cẩn thận làm nát thai nhi còn sống chỉ ở phía trên và phía dưới các cơ phận thân thể mà đang có nhu cầu lớn, chẳng hạn “gan”, “phổi”, “các chi”, và “đầu” của thai nhi, để cho các cơ phận đó được còn nguyên vẹn khi giao cho khách hàng.
     Lá thư cho biết những tiết lộ trong đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm PP.
     Trong  nhiều năm trời, FWI và nhiều người khác đã trình bày những việc như vậy như những hoạt động nguy hiểm và vô trách nhiệm của đại đế chế PP bao gồm cả những hành vi bị cáo buộc là gian lận (họ đã giải quyết ngoài tòa đến 4,3 triệu mỹ kim), bao che cho tội phạm tình dục, phân biệt chủng tộc từ cội rễ, và tội phổ biến những tài liệu thô tục cho thanh thiếu niên, v.v..
     FWI đã tóm kết được rất nhiều chứng cớ chống lại PP, và Quốc hội Hoa kỳ cũng như ngày càng có thêm con số các tiểu bang đã lập ra những cuộc điều tra, và nhiều dự thảo luật được đề nghị để cắt tài trợ dành cho PP tại Hoa kỳ. Tuy nhiên những cuộc điều tra này cần phải được áp dụng cho rất nhiều hoạt động  tai hại khác của PP bao gồm cả những hoạt động trên bình diện quốc tế. Cần phải yêu cầu LHQ cũng phải cho mở cuộc điều tra các hoạt động quốc tế của PP nữa.

Lá thư mời gọi mọi người ký vào Thỉnh nguyện thư để giúp cắt tài trợ cho PP, buộc họ phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại nhân loại, và đóng cửa hoàn toàn những cơ sở y tế nguy hiểm và chương trình giáo dục của họ trong các trường ở khắp mọi nơi.
     Tiếp theo lá thư này là một Bản Tường Trình đặc biệt với tựa đề
                           Dẹp Bỏ (Cơ Quan) Sinh Sản Có Kế Hoạch :
   Một Đế Chế của Phá Thai, Gian Dối,  Lừa Đảo và Đưa Trẻ Em vào Con Đường Tình Dục.

 

                                                                                   Antôn Uông Đại Bằng