THỊT VÀ MÁU CHO ĐỜI: Cuộc đời linh mục trong thế giới ngày nay