Thánh Lễ kết thúc 04 ngày hội nghị Đại hội Gia đình Thế giới

Thánh Lễ kết thúc 04 ngày hội nghị Đại hội Gia đình Thế giới

Chiều thứ Sáu 25/09/2015, Thánh Lễ kết thúc 04 ngày hội nghị của Đại hội Gia đình Thế giới diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Pennsylvania do Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, chủ tích Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình chủ tế. Cùng đồng tế trong thanh lễ này có rất đông các Hồng y và giám mục, sau khi gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm 24/09/2015 đã đến tham dự ngày cuối hội thảo với các gia đình. Số Hồng y, Giám mục và Linh mục lên đến trên 500, số người tham dự thánh lễ lên đến 20.000.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia đã dựa vào Bài Đọc thứ nhất nhắc lại dân Chúa trong thời Cựu Ước vào thời lưu đày bên Babylon và Dân Chúa tụ họp nhau hôm nay. Ngài mời gọi mọi ca tụng hồng ân Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng ta những ngày hội gia đình này. Quả thật những ngày này là món quà của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Thánh Cha, người sẽ thăm chúng ta vào ngài mai và cùng đang lễ cho chúng ta vào Chúa Nhật 27/09/2015. Cứ ba năm một lần chúng ta có dịp gặp lại nhau để học hời về ơn gọi và sứ mạng của chúng ta. Thượng Hội Đồng sắp tới cũng sẽ đào sâu về giáo lý này để hướng dẫn cho chúng ta.

Thánh lễ hôm nay không có ca đoàn mà chỉ hát cộng đồng với sự điều khiển của một cô ca trưởng, nhưng cộng đồng đã tham dự rất sốt sắng theo bộ lễ bằng tiếng Spanish và các bài hát khác bằng tiếng Anh. Mặc dầu là một Hội trường lớn có sức chưa cả hành chục ngàn người, nhưng ban tổ chức đã khéo trang trí mỗi ngày một khác thành khung cảnh của một nơi phụng tự xứng đáng.

Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình