Tại sao có cuốn sách ‘One Man, One Woman’?

Tại sao có cuốn sách ‘One Man, One Woman’?

Tại sao có cuốn sách ‘One Man, One Woman’?

  … Có một điều giả định ngụy biện – đó là: bảo rằng những
 người nghiệm thấy mình là đồng tính đều “sinh ra vốn như thế
 và điều đó không thể thay đổi được”.
     Từ cuộc nghiên cứu suốt cả mười năm trời của tôi, tôi biết
rằng chẳng có một chứng cứ khoa học vững chắc nào hậu thuẫn
cho điều khẳng định này cả. Trái lại, có chứng cứ cụ thể là đồng
tính luyến ái là một sự rối loạn về mặt phát triển, có thể điều trị
và ngăn ngừa được – một hiện tượng hội tụ các lực ngẫu nhiên,
chứ không phải là một định mệnh mang tính sinh học song hành.
Tôi ý thức rằng trước khi những người bảo vệ hôn nhân
và những người có đức tin có thể đề cập những vấn đề chính
trị xung quanh hiện tượng đồng tính luyến ái, họ cần phải
hối lỗi – không phải vì đã “thù ghét” hoặc kỳ thị bất công,
nhưng là vì đã không đáp ứng được những nhu cầu của số
người này… Chúng ta đã không giáo dục các bậc cha mẹ
về cách thức làm sao để phòng tránh hiện tượng này. Chúng
ta đã chỉ vô tâm vô tình, và bây giờ chúng ta đang phải trả
một giá kinh khủng về tội thiếu sót bổn phận của chúng ta.
Những ai đang phải chống chọi với khuynh hướng đồng
tính luyến ái có quyền biết rằng: họ là những người nam
thực sự và những người nữ thực sự được Thiên Chúa kêu gọi
để sống nam tính và nữ tính của mình một cách tròn đầy.
Họ giống như ai đó bị buộc vào một gốc cây, lạnh lẽo, đói
và khát. Chúng ta cần phải có phản ứng như thế nào? Chúng
ta có cần phải mang cho họ một tấm chăn, thức ăn và nước
uống không? Hay là chúng ta cần phải kiếm một cái cưa
sắt? Tôi tin rằng cái cưa sắt là giải đáp đúng đắn. Sự tự do để
thoát khỏi tình trạng của mình; chứ không phải là lòng trắc
ẩn sai lầm cứ cho rằng họ không đang bị xiềng xích.

Cuốn sách này là một nỗ lực để nối kết lại với nhau
chứng cứ hay nhất về bản chất và căn nguyên của đồng tính
luyến ái, cũng như về kế hoạch và chiến thuật của các nhà
tranh đấu đồng tính – đặc biệt về việc tái định nghĩa hôn
nhân. Tôi hy vọng cuốn sách này có thể được dùng như một
chỉ nam cho những ai muốn đáp ứng được một cách từ bi
nhân ái, nhưng cũng một cách khôn ngoan và không phải
thỏa hiệp, vừa đối với những điều khẳng định dữ dội của
những người tranh đấu đồng tính và vừa đối với những câu
hỏi thẳng thắn của những ai vẫn còn không chịu dấn thân
vào cuộc chiến đấu này.
Cuốn sách này chính là dành cho cuộc chiến đấu trên.
Sau một thập niên làm việc, tôi lại càng xác tín hơn bao
giờ hết rằng đây là vấn đề xác định thời đại chúng ta. Thua
ở đây, là chúng ta đánh mất cả thế hệ kế tiếp. Phải chiến
thắng, và chúng ta sẽ đặt để nền móng cho một nền văn minh
của tình thương.
 ( Dale O’Leary, One Man, One Woman - Một Nam Một Nữ, trang 16-17)
Cuốn sách do Antôn Uông Đại Bằng dịch sang Việt ngữ và
 được UBMVGĐ/HĐGMVN xuất bản và phát hành tháng 12/2018

Sách có bán tại các nhà sách Công giáo và Vp. UBMVGĐ, 72/12 Trần Quốc Toản, P8, Q3,Tp.HCM

Đt: 028 3820 5242; 0906 325 382