Những Người Ủng Hộ Hôn Nhân Xem Xét Bước Tiếp Theo, Sau Phán Quyết Của Tòa Án Tối Cao

Những Người Ủng Hộ Hôn Nhân Xem Xét Bước Tiếp Theo, Sau Phán Quyết Của Tòa Án Tối Cao

Những Người ng HHôn Nhân Xem Xét Bước Tiếp Theo,

 Sau Phán Quyết Của Tòa Án Tối Cao

Lưu ý : Các Thẩm Phán Không Tạo Ra ‘Quyền Hiến Định Cho Hôn Nhân Đồng Tính’

Washingtton, DC,  26/6/2013,  ( Zenit.org )  Kathleen Naab.

Sau phán quyết của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ hôm nay, những người ủng hộ hôn nhân đang nỗ lực xem xét bước chiến lược tiếp theo để cố gắng ngăn chặn việc tái định nghĩa hôn nhân hòng bao gồm cả những cặp đồng tính.

Hai quyết định của Tòa Án ban hành ngày hôm nay đã đưa các Giám Mục Hoa Kỳ đến việc khẳng định “Hôm nay là ngày bi thảm cho hôn nhân và cho đất nước chúng ta”.

Tòa Án đã bác bỏ một số khoản trong Luật Bảo vệ Hôn nhân của liên bang (DOMA) mà đã ngăn cản sự thừa nhận của liên bang đối với những khế ước hôn nhân đồng tính. DOMA đã được Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành năm 1996.

Tòa Án Tối Cao cũng từ khước phán quyết về một trường hợp liên quan đến Đề nghị 8 của tiểu bang California, theo đó các công dân đã bỏ phiếu cấm các hôn nhân đồng tính ở California. Lệnh cấm sau đó đã bị một tòa án cấp dưới bác bỏ khi hai cặp đồng tính khiếu nại họ đã bị phân biệt đối xử. Quyết định của Tòa Án Tối Cao hôm nay là  những người ủng hộ Đề nghị 8 không có tư cách pháp lý hoặc quyền để chống lại sự đảo ngược lệnh cấm của tòa cấp dưới.

Trên bàn cân.

“Phúc lợi chung cho hết mọi người, đặc biệt cho con cái chúng ta, tùy thuộc vào những nỗ lực của xã hội để bảo tồn sự thật về hôn nhân,” các Giám Mục Hoa kỳ bày tỏ trong một bản tuyên bố. “Đây là thời điểm để chúng ta tăng cường gấp bội những cố gắng làm chứng cho sự thật. Những quyết định này là một phần của một cuộc tranh luận công khai có hậu quả to lớn. Tương lai của hôn nhân và hạnh phúc của xã hội chúng ta đang được đưa lên bàn cân”.

Các Giám Mục lưu ý rằng “ hôn nhân là định chế duy nhất đưa một người nam và một người nữ lại với nhau suốt đời, mang lại đứa trẻ do sự kết hợp của họ mà sinh ra trên nền tảng vững chắc của một người mẹ và một người cha.”

“Nền văn hóa chúng ta từ xa xưa đã coi là đương nhiên chấp nhận điều mà bản tính con người, kinh nghiệm, lương tri, và sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa thảy đều khẳng định: sự khác biệt giữa người nam và người nữ là điều quan trọng, sự khác biệt giữa người mẹ và người cha là điều quan trọng. Trong lúc nền văn hóa thất bại trong nhiều cách trong việc củng cố hôn nhân, thì  đây không có lý do gì để đầu hàng. Bây giờ là thời điểm để củng cố hôn nhân, chứ không phải để tái định nghĩa nó,” bản tuyên bố thêm.

Không quyền hiến định.

Giám đốc  mạng lưới CatholicVote.org (Lá Phiếu Công giáo), Brian Burch, đồng ý rằng những quyết định của Tòa Án Tối Cao khiến người ta thất vọng, tuy nhiên, ông nói, những người ủng hộ hôn nhân không nên nản chí.

“Trong khi Tòa Án bác bỏ quyền của người dân bảo vệ một luật đã được hàng triệu người dân California thông qua, khi làm như thế, họ cũng đã khước từ tạo ra một quyền Hiến định đối với hôn nhân đồng tính,” Burch nói trong một phát biểu.  “ Những tiểu bang đã bảo vệ hôn nhân và những tiểu bang khác đang tìm cách làm như vậy, trong tương lai sẽ không thể bị cản trở,”.

Ba muơi sáu tiểu bang đã có lệnh cấm hôn nhân đồng tính. Mười hai tiểu bang và Quận Columbia đã hợp pháp hóa thứ hôn nhân đó.

“Quyết định của ngày hôm nay  bác bỏ một số khoản trong Luật Bảo vệ Hôn nhân của liên bang (DOMA) bị giới hạn  đối với duy những cặp hôn nhân đã được thừa nhận trong những bang cho phép hôn nhân đồng tính mà thôi”, Burch giải thích. “Điều quan trọng nên nhớ là DOMA bảo vệ các tiểu bang khỏi  bị ép buộc phải công nhận hôn nhân đồng tính ở những tiểu bang khác. Phần đó của luật không bị thách thức và vẫn còn có hiệu lực.”

Burch cũng nói rõ rằng trường hợp California vẫn còn đang tiến triển.

“Điều còn lại là một quyết định lẻ loi của một thẩm phán tòa án cấp quận được áp dụng cho hai cặp,” ông nói, “cuộc chiến pháp lý để làm sáng tỏ điều gì xảy ra tiếp theo sẽ rất quan trọng và sẽ bị phản bác nặng nề bởi những người bảo vệ cho hôn nhân tại các tòa án. Những người bênh vực hôn nhân đồng tính ca ngợi hôn nhân đồng tính trực tiếp trên toàn bang California đã gây lầm lạc cho công chúng”.

Burch nói những phán quyết hôm nay của Tòa Án “ sẽ khuyến khích những người ủng hộ hôn nhân truyền thống tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa bao lâu chúng ta còn có khả năng. Những người ủng hộ hôn nhân đồng tính không đạt được những gì họ muốn, cụ thể là một ‘Roe chống lại Wade’ vì hôn nhân. Tương lai của Hôn nhân vẫn còn được tranh cãi và mở ngỏ ra trước mắt chúng ta, là nhân dân. Hôn nhân vẫn còn tiếp tục được tranh cãi.

Các Giám Mục Hoa kỳ kêu gọi mọi người tập hợp lại chung quanh hôn nhân và cầu nguyện.

“Vì Tòa Án Tối Cao đã công bố quyết định của họ, với mục đích đã được đổi mới, chúng tôi kêu gọi các nhả lãnh đạo và mọi công dân trên đất nước tốt lành này hãy cùng nhau đứng lên kiên định thúc đẩy và bảo vệ ý nghĩa duy nhất của hôn nhân: một người nam, một người nữ, và sống suốt đời bên nhau,” Bản tuyên bố của các Giám Mục kết luận, “ chúng tôi cũng kêu gọi cầu nguyện  để quyết định của Tòa Án Tối Cao được xem xét lại và những điều họ hàm ý được giải thích rõ ràng hơn.”