Ngày đầu tiên của Đại hội gia đình Thế giới tại Dublin: 26 bài thuyết trình và các phiên thảo luận

Ngày đầu tiên của Đại hội gia đình Thế giới tại Dublin: 26 bài thuyết trình và các phiên thảo luận

Ngày đầu tiên của Hội nghị mục vụ Đại hội gia đình Thế giới ở Dublin, Ireland, có 26 bài thuyết trình quan trọng, cũng như có một thông điệp hy vọng cho thế giới trong Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Bombay, Đức Hồng y Oswald Gracias chủ tế, trong đó ngài đã nói đến ý tưởng Giáo Hội là “gia đình của các gia đình”.

Các diễn giả quốc tế cho các chủ đề quốc tế

Các thảo luận bao gồm hội thảo tương tác và thảo luận bàn tròn liên quan đến các khía cạnh khác nhau của đời sống gia đình. Các cuộc thảo luận chính tập trung vào các chủ đề như sức mạnh của tình yêu trong gia đình, cách đối xử với các thành viên gia đình bị khuyết tật và ơn gọi về công việc. Các diễn giả và tham luận viên đến từ khắp nơi trên thế giới: Mexico, Syria, Ý, Ireland, Mỹ, Canada, Anh, Tây Ban Nha và các nơi khác.

Đức Tổng Giám mục Vienna, Đức Hồng y Christoph Graf von Schönborn, đã khai mạc phiên thảo luận đầu tiên mang tên “Trong ánh sáng Lời Chúa, cử hành đời sống gia đình trong truyền thống Do Thái-Kitô giáo”. Trong phần thảo luận này, Đức Tổng giám mục Anh giáo của Dublin, Tiến sĩ Michael Jackson, cho biết sức mạnh gấp đôi của gia đình luôn tập trung vào sự thay đổi cũng như tập trung vào tính liên tục.

Các chủ đề

Các đề tài thảo luận sâu hơn như tầm quan trọng của việc thông truyền đức tin trong gia đình, tầm quan trọng của cha mẹ và mối tương quan giữa họ đối với các thành viên khác của gia đình và cách tiếp cận của Kitô giáo đối với vấn đề vô gia cư.

Sau Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Bombay chủ sự, họ tiếp tục ngày làm việc với chứng tá của một gia đình người tị nạn Syria trong một cuộc thảo luận bàn tròn. Các phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề như an toàn trong gia đình trong thời đại kỹ thuật số và việc đối xử với các thành viên gia đình bị nghiện ma túy.

Hội nghị mục vụ sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai với nhiều tham luận và bài thuyết trình hơn.

Tạ Ân Phúc