Hội thảo về các quyền gia đình ở Nantes, Pháp

Hội thảo về các quyền gia đình ở Nantes, Pháp

Tại một hội thảo ở Nantes, Đức Cha Laffitte nhấn mạnh về sự cần thiết cập nhật và mang lại hiệu lực pháp luật nhằm bảo vệ định chế gia đình.

Đường hướng này đã được bắt đầu với Công đồng Vatican II và sẽ được củng cố vào tháng Mười tới tại Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình liên quan đến quyền lợi căn bản của các tế bào của xã hội. Chủ đề này đã được Đức Giám Mục Jean Laffitte, Thư ký của Hội đồng Tòa thánh về Gia đình phân tích và bình luận của trong bài thuyết trình của ngài mang tên "Gia đình có các quyền không?"

Hội thảo được giáo phận địa phương ở Nantes tổ chức vào ngày 06/03/2015 tại Nhà thờ Chính toà Notre-Dame de Bon Port, đã tạo nên dấu ấn không chỉ bởi bài tham luận của Đức Giám mục Laffitte, mà còn bởi cuộc tranh luận sôi nổi giữa các diễn giả và khán giả. Theo Đức Giám mục Thư ký của Hội đồng Tòa thánh thì "trong bối cảnh hiện nay, nơi mà định chế gia đình bị thách đố, thật là cấp bách để theo đuổi những vấn đề về quyền của gia đình. Nhu cầu thực sự này đã được nhấn mạnh trong Thượng Hội đồng Giám mục đầu tiên về gia đình vào năm 1981, và sau đó được nhắc lại trong Tông huấn Gia đình Familiaris Consortio". Vì thế, trong tham luận của mình, Đức Cha Laffitte đã cổ võ việc khôi phục và nghiên cứu sâu về Hiến chương về Các quyền của Gia đình, được công bố vào năm 1983. Tham luận đã được đặt ra một cách rõ ràng theo đường hướng mà Đức Thánh Cha trình bày sơ lược trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa thánh về Gia đình vào ngày 25/10/2013. Khi đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "gia đình không chỉ đơn thuần là sự cộng gộp những con người thuộc về gia đình, mà là 'cộng đồng những con người'. Và một cộng đồng thì lớn hơn tổng số những người thuộc về nó. (...) Cộng đồng các gia đình là tất cả những điều này và nó cần phải được thừa nhận như vậy, ngày nay điều đó càng cấp bách hơn khi mà việc bảo vệ các quyền cá nhân chiếm ưu thế. Và chúng ta phải bảo vệ quyền của cộng đồng này: quyền của gia đình".

Tạ Ân Phúc