Hoa Kỳ: các giám mục tiểu bang New York ra tuyên bố về hôn nhân đồng tính

Hoa Kỳ: các giám mục tiểu bang New York ra tuyên bố về hôn nhân đồng tính

Hoa Kỳ: các giám mục tiểu bang New York ra tuyên bố về hôn nhân đồng tính 

Các vị giám mục của tiểu bang New York đã ban hành một tuyên bố sau khi Thượng Viện tiểu bang bỏ phiếu chấp thuận việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính. Sau đây là nguyên văn trên http://nyscatholicconference.org

Tuyên bố của các Giám Mục Tiểu Bang New York.

Cơ quan Lập Pháp vừa thông qua một dự luật làm thay đổi hoàn toàn và mãi mãi những quan niệm mang tính lịch sử về hôn nhân của nhân loại, làm cho chúng tôi thất vọng và lo lắng sâu sắc.

Chúng tôi tôn trọng lời giảng dạy rõ ràng của Giáo Hội Công Giáo rằng chúng ta phải luôn đối xử với anh chị em đồng tính của chúng ta với nhân phẩm, sự tôn trọng và bác ái. Nhưng chúng tôi cũng mạnh mẽ khẳng định rằng hôn nhân là sự tham gia của một người nam và một người nữ trong một sự kết hiệp và yêu thương suốt đời, đón nhận con cái, mang lại những gì tốt đẹp cho con cái và cho người bạn đời của họ. Định nghĩa này không thể thay đổi, mặc dù chúng tôi biết rằng niềm tin của chúng tôi về bản chất của hôn nhân sẽ tiếp tục bị chế nhạo, và thậm chí giờ đây còn có một số chính phủ mưu toan ban hành lệnh trừng phạt chống lại giáo hội và các tổ chức tôn giáo nào rao giảng những chân lý vượt thời gian này. 

Chúng tôi lo lắng rằng cả cuộc hôn nhân và gia đình sẽ bị suy đồi bởi sự ngạo mạn bi thảm của chính phủ khi thông qua dự luật này nhằm cố gắng xác định lại những nền tảng của sự văn minh. 

Xã hội của chúng ta phải lấy lại những gì mà dường như nó đã bị vuột mất - một sự hiểu biết đúng đắn về ý nghĩa và vị trí của hôn nhân, như mặc khải của Thiên Chúa, căn cứ vào tính chất và sự tôn trọng các nguyên tắc nền tảng của Hoa Kỳ.

+ Timothy M. Dolan, Tổng Giám Mục New York 
+ J. Howard Hubbard, Giám Mục Albany 
+ Nicholas DiMarzio, Giám Mục Brooklyn 
+ Edward U. Kmiec, Giám Mục Buffalo 
+ Terry R. LaValley, Giám Mục Ogdensburg 
+ Matthew H. Clark, Giám Mục Rochester 
+ William F. Murphy, Giám Mục Rockville Centre 
+ Robert J. Cunningham, Giám Mục Syracuse


nguồn Vietcatholic news