Hình ảnh buổi cầu nguyện trọng thể khai mạc Đại hội Gia đình thế giới 2018

Hình ảnh buổi cầu nguyện trọng thể khai mạc Đại hội Gia đình thế giới 2018

Ngày 21/8/2018, các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Dublin đã tham gia Buổi Cầu nguyện trọng thể ban tối để đánh dấu khai mạc Đại hội Gia đình Thế Giới năm 2018 tại Cung thể thao Dublin (RDS).

Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống trò chuyện với Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin của Dublin trước lễ khai mạc tại Cung thể thao Dublin (RDS).

Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống ban phép lành trong nghi thức xông hương khi bắt đầu lễ khai mạc.

Jayden Keaveney, một lễ sinh đến từ Dublin cầm nến trong lễ khai mạc

Đông đảo giáo dân trong các giáo xứ của Tổng Giáo Phận Dublin tham gia Buổi Cầu nguyện trọng thể ban tối để đánh dấu khai mạc Đại hội Gia đình Thế Giới năm 2018 tại RDS

Một số nữ tu tham gia Lễ khai mạc

Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin của Dublin phát biểu khai mạc

Thành viên các cộng đoàn tham gia Lễ khai mạc

Một số bé gái đứng trên ghế trong đám đông để dễ nhìn thấy khán đài hơn

Cộng đoàn xem sứ điệp Video của Đức Thánh Cha gởi đến Đại hội