Giáo lý chuẩn bị Đại Hội các Gia Đình Thế Giới - Bài tám: Một Mái Ấm Cho Những Trái Tim Mang Thương Tích