“Gia đình, mái ấm cho những trái tim bị thương tích”