Đại Hội Gia Đình Thế Giới - Philadelphia 2015 Công Bố Kinh Nguyện Chính Thức và Ảnh Thánh cho Sự Kiện Tháng 9, 2015

Đại Hội Gia Đình Thế Giới  - Philadelphia 2015 Công Bố Kinh Nguyện Chính Thức và  Ảnh Thánh cho Sự Kiện Tháng 9, 2015
 

 

Đại Hội Gia Đình Thế Giới  - Philadelphia 2015 Công Bố Kinh Nguyện Chính Thức và  Ảnh Thánh cho Sự Kiện Tháng 9, 2015

 

Philadelphia, PA ( 7/9/ 2014) – Hôm nay Đức TGM Charles J. Chaput, O.F.M. Cap. đã công bố kinh nguyện chính thức và ảnh thánh dành cho Đại Hội Gia Đình Thế Giới - Philadelphia 2015,  được sử dụng cho tháng 9 năm tới. Được khơi nguồn cảm hứng từ chủ đề của Đại Hội, "Tình yêu là sứ mệnh của chúng ta : gia đình dồi dào sự sống," được công bố từ  tháng 5, 2014, kinh nguyện của Đại Hội và ảnh thánh đã được gỡ tấm màn che  và được Đức TGM Charles J. Chaput, O.F.M., Cap. thánh hóa trong Thánh Lễ chiều Chúa nhật  tại Vương Cung Thánh Đường  Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Cả kinh nguyện lẫn ảnh thánh sẽ được  Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình phân phát tại Vatican trong lúc Đức TGM  Chaput viếng  thăm Tòa Thánh trong tuần lễ bắt đầu từ 15/9 này.

" Kinh nguyện và ảnh thánh sẽ khơi nguồn cảm hứng cho mọi người khi chúng ta tiếp tục  chuẩn bị cho ĐHGĐTG 2015,” Đức TGM Chaput nói. " Với nỗ lực phong phú hóa và tái tăng cường sức mạnh cho đời sống thiêng liêng của các gia đình – Công giáo cũng như không Công giáo, tôi hy vọng kinh nguyện và ảnh thánh này có thể giúp cho tất cả chúng ta xem xét lại tâm trí  và đào sâu các mối tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa và gia đình một cách đầy ý nghĩa."

Kinh nguyện chính thức của ĐHGĐTG - Philadelphia 2015 cốt để giúp các đại biểu khắp nơi trên thế giới trong việc chuẩn bị thiêng liêng cho sự kiện quan trọng này. Được phân phát cho các giáo xứ khắp TGP Philadelphia  cũng như sẽ để cho mọi người truy cập qua  Website  của Đại Hội Gia ĐìnhThế Giói 2015 với 18 ngôn ngữ kể cả Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa kỳ ( ASL), kinh nguyện này sẽ được dùng làm phương tiện truyền tải niềm hy vọng và niềm tin cho các gia đình. Được khuyến khích đọc hằng ngày để cầu xin cho sự thành công của Đại Hội và làm thỏa ước nguyện của mỗi người, kinh nguyện này là nền tảng cho cả chủ đề lẫn nội dung đã được hoạch định của Đại Hội.

Ngoài kinh nguyện này, ĐHGĐTG Philadelphia 2015 cũng phổ biến một ảnh thánh dành riêng cho sự kiện này. Ảnh này là một tác phẩm nghệ thuật nhắm cổ võ cả sự suy niệm lẫn cầu nguyện. Nghệ sỹ Neilson Carlin, ở Kennett Square, PA, đã được ủy thác thực hiện một bức ảnh bằng tranh dầu của Thánh Gia trong đó trình bày Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa hài nhi Giêsu cũng như song thân của Đức Mẹ, Thánh Anna và Thánh Joakim. Tác phẩm này sẽ được trưng bày trong Vương Cung Thánh Đường Chánh Tòa hai Thánh Phêrô và Phaolô cho đến lúc bế mạc ĐHGĐTG, tức là từ 22-27/9/2015. Tất cả những ai đến chiêm ngưỡng ảnh thánh tại Vương Cung Thánh Đường Chánh Tòa sẽ cầu xin cho các gia đình trên toàn thế giới bằng cách đọc kinh nguyện chính thức này và  thắp lên ngọn nến khấn nguyện tại Đền Thánh Đức Mẹ.

Để có thêm thông tin về kinh nguyện chính thức và ảnh thánh của ĐHGĐTG - Philadelphia 2015, xin vui lòng vào địa chỉ worldmeeting2015.org.

Kinh Nguyện Chính Thức của Đại Hội Gia Đình Thế Giới – Philadelphia 20015

Lạy Chúa là Cha chúng con/

trong Chúa Giêsu, Con Cha/

Đấng Cứu Độ chúng con/

Cha đã cho chúng con được làm con cái Cha/

trong gia đình Hội Thánh./

 

Xin hồng ân và tình yêu của Cha/

giúp các gia đình chúng con/

khắp mọi nơi trên thế giới/

được hiệp nhất với nhau/

và trung thành với Lời Cha./

 

Xin cho tấm gương của Thánh Gia Thất/

với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần/

hướng dẫn mọi gia đình chúng con/

nhất là các gia đình đang gặp thử thách/

trở nên mái ấm của hiệp thông và cầu nguyện/

luôn biết tìm kiếm chân lý/

và sống trong tình yêu của Cha./

 

Chúng con nguyện xin Cha/

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con./ Amen.

 

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse/

Xin cầu cho chúng con!

 

Ảnh Thánh của Đại Hội Gia Đình Thế Giới – Philadelphia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antôn Uông (theo Website của ĐHGĐTG – Philadelphia 2015)