Bang Delaware thông qua luật “hôn nhân” đồng giới là một sự bất công

Bang Delaware thông qua luật “hôn nhân” đồng giới là một sự bất công

Các Giám Mục Hoa Kỳ : Bang Delaware thông qua luật “hôn nhân” đồng giới là một sự bất công

Đức Tổng Giám Mục nêu quyển của trẻ em

Washington, DC, 8/5/2013 (Zenit.org).

“Nghị sĩ của Delaware đã thông qua dự luật bất công trong cố gắng nhằm tái định nghĩa hôn nhân” Đức Tổng Giám mục Salvatore Cordileone, San Francisco, chủ tịch Ủy ban Thăng tiến và Bảo vệ Hôn nhân của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói.

“ Tuyên bố của dự luật để tái định nghĩa hôn nhân là không có ý nghĩa; hôn nhân không thể tái định nghĩa, bởi ý nghĩa duy nhất của nó vốn nằm trong chính bản chất tự nhiên của chúng ta. Đó cũng là một bất công nghiêm trọng đối với thành phần dễ bị thương tổn nhất trong nhân loại chúng ta, đó là trẻ em”, Đức Tổng Giám mục Cordileone tuyên bố.

Đức Tổng Giám mục tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hôn nhân đối với trẻ em. “Hôn nhân là định chế duy nhất kết hợp người nam và người nữ với nhau và bất cứ trẻ em nào được thành hình do sự kết hợp của họ”, ngài nói, “ xã hội của chúng ta hoặc bảo toàn luật tôn trọng quyền căn bản của trẻ em được dưỡng nuôi do cha mẹ chúng trong hôn nhân, hoặc không”.

Dự luật Delaware cũng hàm chứa những hệ luận xa hơn trong việc tái định nghĩa hôn nhân theo luật định. Thí dụ, dự luật nói rằng thuật ngữ “chồng” và “vợ” dùng cho quan hệ phối ngẫu, trong luật Delaware được áp dụng bình đẳng cho những người trong quan hệ khác giới hoặc đồng giới. Dự luật cũng cho phép hai “cha mẹ” đồng giới được ghi tên trong khai sinh ban đầu, như vậy, nó cũng cho phép có hai mẹ hoặc hai cha trong khai sinh.

Thống đốc bang Delaware đã ký ban hành hôm thứ Ba vừa qua, như thế Delaware là bang thứ 11 chấp thuận “hôn nhân” đồng tính. Ba mươi mốt bang đã sửa đổi hiến pháp cấm hôn nhân đồng giới.

Vũ Văn Kích