Trung tín

Khám phá lại giao ước của Thiên Chúa với dân Ngài cũng là lúc chúng ta có cái nhìn đúng đắn về ơn gọi đời sống hôn nhân, về ý nghĩa sâu đậm của hôn nhân như là giao ước và đồng thời cũng là dấu chỉ thể hiện thực tại Nước Trời nơi trần thế qua lòng trung tín với giao ước. Do đó, khởi đi từ giao ước giữa Chúa với Dân Ngài, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về đời sống hôn nhân.


THIÊN CHÚA KÝ KẾT GIAO ƯỚC VỚI DÂN NGÀI : GIAO ƯỚC TRUNG TÍN

Từ muôn đời, Thiên Chúa muốn dẫn đưa con người đến đời sống hiệp thông với Ngài trong tình yêu của Ngài. Xuất phát từ tình yêu ấy, Thiên Chúa đã ký kết với Dân Ngài một giao ước vĩnh cửu, giao ước mà Thiên Chúa hứa bảo vệ dân được chọn và đòi lại tuyệt đối trung tín với Ngài (Xh 19,5-8).

Cũng xuất từ tình yêu mà hôm nay anh chị cùng nhau đến nay trước mặt Thiên Chúa cùng Hội Thánh để ký kết với nhau một hôn ước. Hôn ước mà anh chị hoàn toàn tự do ưng thuận ký kết, đòi buộc cả hai phải chia sẻ quyền lợi và nhiệm vụ của bậc hôn nhân, hôn ước này cũng làm cho anh chị trở thành sở hữu của nhau và cũng trở thành tuyệt đối trung tín với nhau. Hai từ “trung tín” đơn giản, nhưng trong thực tế không phải đơn giản như vậy.

Qua lịch sử, Israel đã giữ giao ước với Thiên Chúa thế nào ? Các thần ngoại có vẻ hấp dẫn và lôi cuốn, đã làm cho họ sao lãng lời thề hứa. Cũng vậy, trong cuộc sống, đồng tiền luôn luôn là hấp lực quyến rũ con người. Nhiều người tưởng rằng phải kiếm thật nhiều “tiền” thì sẽ xây dựng và vun đắp được hạnh phúc, bất kể đó là đồng tiền gì. Thế nhựng họ đã lầm, vì họ dùng “tiền” để tạo hạnh phúc, thì những đồng tiền mạnh hơn sẽ cướp mất hạnh phúc của họ. Sự yếu đuối của con người trước những hấp dẫn của đồng tiền, danh vọng, địa vị, thụ hưởng, sẽ làm đổ vỡ giao ước, nếu anh chị thiếu trung tín với nhau. Một khi đã trung tín với nhau, thì cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể mất nhau, mất hạnh phúc. Muốn giữ được long trung tín, anh chị hãy trở nên giống Thiên Chúa là Đấng hằng trung tín.

THIÊN CHÚA LUÔN TRUNG TÍN : TÌNH YÊU TRUNG TÍN

Từ Trời, Ngài đã cho ngươi nghe tiếng Ngài, để sửa dạy ngươi, và trên đất, Ngài đã cho ngươi thấy ngọn lửa lớn lao của Ngài…. Ngài đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập bằng nhan Ngài và sức mạnh lớn lao Ngài….., để đem ngươi vào đất và ban cho ngươi làm cơ nghiệp (Đnl 4, 36-38), Thiên Chúa trung tín không phải Ngài chỉ hiện diện giữa dân Ngài, nhưng Ngài còn đồng hành và đưa dân Ngài vào đất chảy sữa và mật. Sự trung tín của anh chị cũng đòi hỏi anh chị không phải chỉ dừng lại ở bên nhau nên một, mà còn cùng nhau tiến bước và giúp nhau đạt tới nguồn hạnh phúc đích thực là nước Trời.

Hôn nhân vừa là tình yêu, vừa là giao ước. Tình yêu và giao ước luôn luôn gắn liền đan kết nhau. Tình yêu đưa tới giao ước và giúp cho giao ước được bền chặt, giao ước giúp tìm lại tình yêu và làm tăng trưởng tình yêu. Hơn nữa, tình yêu trung tín không thể tách lìa giao ước, nhưng còn vượt lên lòng bất trung của một người. Câu chuyện Hôsê cưới người vợ bất trung (Hs 2, 16-25) đã diễn tả tình yêu trung tín của Thiên Chúa thắng lòng bất trung của hiền thê Ngài như thế nào, đó cũng là đòi hỏi trong hôn ước của anh chị, đồng thời cũng là một thách đố trong đời sống hôn nhân của mọi người.

Nhiều người nghĩ rằng trung tín với nhau phải luôn luôn ở bên nhau như hình với bóng, phải thực thi trọn vẹn với lời hứa, nhưng đó mới chỉ là một khía cạnh của sự trung tín. Trung tín còn đòi hỏi từ chính tâm hồn của hai người, nghĩa là hai tâm hồn luôn hướng về nhau, luôn tìm kiếm nhau, thuộc về nhau như Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với dân Ngài. Chính nhờ lòng trung tín mà anh chị sẽ chia sẻ cho nhau niềm vui cũng như nỗi đau khổ trong cuộc sống của nhau. Từ niềm vui hay nỗi khổ của mỗi người sẽ trở nên của cả hai người. Nhờ lòng trung tín mà hai người tin tưởng nhau và trở thành sức sống của nhau. Lúc đó, anh chị sẽ cảm nghiệm thấy đúng thật “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (St 2, 23). Đó cũng là đỉnh cao của giao ước mà chúng ta nhận được nơi Người con yêu dấu của Thiên Chúa làm người.

NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA : TRUNG TÍN TRỌN VẸN.

 Giao ước của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn viên mãn nơi Người Con của Ngài: “Ngôi Lời đã thành xác phàm và đã lưu trú nơi chúng tôi, và chúng tôi đã được ngắm vinh quang của Ngài” (Ga 1, 14). Thiên Chúa trung tín không phải chỉ là những ý niệm hay những hình ảnh trừu, nhưng lòng trung tin ấy đã thực hiện một cách cụ thể nơi Người con của Ngài để nên đồng hình đồng dạng với con người. Cũng vậy, anh chị trung tín với nhau không phải chỉ là những lời nói hay những hành động bên ngoài, nhưng còn đòi hỏi ở chính toàn thể thân xác và tâm hồn anh chị là hình, là dạng của nhau, cho nhau.

Để trở thành hình thành dạng của nhau, dĩ nhiên cả hai phải biết từ bỏ chính mình và nên giống như nhau. Nhiều đôi hôn nhân đã sớm quên khi họ ký kết hôn ước là lúc họ ký kết từ bỏ mình để nên như bạn mình. Do đó, sau hôn nhân họ coi nhau như tôi tớ và đòi hỏi nhau hơn là cho nhau. Cũng chính vì đó đã ngấm ngầm phá hủy hôn ước của họ.

Hôn nhân vừa làm cho hai người trở nên đồng hình đồng dạng với nhau, lại vừa đòi hỏi mỗi người phải hủy bỏ chính mình. Mầu nhiệm tự hạ của Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu và thể hiện giao ước của Thiên Chúa tràn đầy viên mãn. Trong hôn ước hôn nhân, anh chị biết sống triệt để mầu nhiệm tự hạ như Đức Kitô, thì hôn ước của anh chị sẽ tràn đầy hạnh phúc, sẽ là dấu chỉ của thực tại nước Trời.

Hôm nay, anh chị được Thiên Chúa mời  gọi ký kết với nhau một hôn ước để trở nên dấu chỉ giao ước giữa Thiên Chúa và loài người, đồng thời chính long trung tín của anh chị trong hôn ước sẽ là một thực tại thể hiện và làm chứng cho giao ước Thiên Chúa đầy lòng viên mãn.

Ước gì mỗi gia đình sống ơn gọi hôn nhân của mình như là một lời minh chứng giao ước trung tín của Thiên Chúa với loài người, của Chúa Kitô với Hội Thánh.

Lạy Chúa, xin Chúa liên kết chúng con bền chặt mãi trong hôn ước mà chúng con ký kết với nhau hôm nay, để muôn ngàn đời chúng con ca ngợi tình yêu Chúa. Xin Chúa chúc lành cho đời sống chúng con, trọn đời trung tín với nhau như Chúa hằng trung tín với Dân Ngài, và xin Chúa cho đời sống chúng con mãi mãi là lời chứng cho tình yêu trung tín bất tận của Ngài.

Xin Chúa cho cuộc đời chúng con trọn vẹn là của nhau và sống cho nhau trong hôn ước chúng con đã ký kết. Amen.