Tổng Giáo Phận Huế với việc phục vụ các gia đình và người trẻ

Tổng Giáo Phận Huế với việc phục vụ các gia đình và người trẻ

 

Tổng Giáo Phận Huế
Ban Mục Vụ Gia Đình 

 

BẢN PHÚC TRÌNH

 Chiếu theo Văn thư của Văn Phòng Thư Ký UBMVGĐ, gởi đi ngày 05/04/2012, có nội dung : “chia sẻ một ít thông tin có liên quan trong Giáo Phận của cha trong năm vừa qua phục vụ cho các gia đình và người trẻ...”, dựa trên 5 câu hỏi được gợi ý : 

1.Giáo hội bạn đã làm gì kể từ lần hội thảo gia đình năm ngoái ?

Tại Giáo Phận Huế, từ trước đến nay Tiểu Ban Mục Vụ Gia đình trực thuộc Ban Giáo Dân, chỉ có 1 linh mục phụ trách, dưới sự điều hành của Cha Đặc trách Ban Giáo Dân. Thường thì, mỗi năm ít là một lần, vào dịp lễ Gia Thất, quy tụ một số đại biểu gia đình ở mỗi giáo xứ trong giáo phận (# 400 – 500 tín hữu) về Trung Tâm Mục Vụ của giáo phận để lắng nghe giáo huấn của vị Chủ Chăn, để chia sẻ với nhau – mà phần lớn là  những “âu lo” cho các gia đình trong hoàn cảnh hiện tại của các đại biểu gia đình đến từ các nơi trong giáo phận. Rồi có các Bản Đúc Kết - Thánh lễ đồng tế với vị Chủ Chăn Giáo Phận... Riêng mỗi Giáo Hạt, mỗi giáo xứ thì hoàn toàn tùy thuộc vào sáng kiến và sự năng động của các cha Quản Hạt, Quản xứ. Cụ thể có những sinh hoạt như thánh lễ và các buổi học giáo lý dành cho Gia Trưởng – Hiền mẫu. Đặc biệt, có những đoàn thể mang tính giáo dục gia đình, như Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Gia Đình Cùng Theo Chúa, Gia Đình Khôi Bình đang hiện diện tích cực và sinh hoạt thường xuyên trong nhiều giáo xứ của Giáo phận. 

Một năm qua, kể từ lần hội thảo gia đình năm 2011 (21 – 23/9) tại TTMV TGPSG, ở giáo phận Huế chưa hình thành được Ban Mục Vụ Gia Đình, nên chưa có một cuộc họp chính thức cũng như chưa có chương trình và phương hướng làm việc cụ thể. Chúng tôi – sau khi tham dự Hội Nghị, dựa trên Biên Bản Hội Nghị và Bản Định Hướng cho MVGĐ tại VN, đã thưa trình với Chủ Chăn Giáo phận và ngài đã cho phép thành lập. Chúng tôi đã gửi thư đến các cha Quản Hạt xin mỗi Giáo Hạt 1 linh mục đặc trách mục vụ gia đình và 2 cộng tác viên giáo dân. Các cha Quản Hạt sẽ thông báo nhân sự trong tháng 5/2012 này.  

2. Có những khó khăn nào gặp phải ?

Giáo phận Huế là một trong vài giáo phận của Giáo Hội VN có số giáo dân ít ỏi hơn cả. Đã ít, lại còn di dân đến các nơi khác để làm ăn kiếm sống, chỉ mỗi dịp lễ tết hoặc giỗ chạp mới về nhà vài ngày, nhất là các gia đình trẻ và trung niên. Ở giáo phận Huế, số giáo xứ có trên 1000 giáo dân không nhiều, lại còn rải rác trong các xứ đạo nhỏ. Có những giáo xứ ở vùng nông thôn, người chồng trong gia đình đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ có khi đến 70 – 80%. Vì vậy, rất khó để có các chương trình học tập, giao lưu thường xuyên và định kỳ được.  

Cũng như nhiều giáo phận, vấn đề khó khăn nhất là tài chánh, kinh phí để tổ chức các khóa học về gia đình hay gặp gỡ giao lưu.    

3. Đâu là những sáng kiến hay kế hoạch đang thực hiện ?

3.1 Do hoàn cảnh được nêu ở trên, nên hầu hết các giáo xứ đều tổ chức các khóa giáo lý tiền hôn nhân kỷ càng. Ở Hạt Thành Phố Huế, có định kỳ tổ chức các khóa học Giáo lý Dự Bị Hôn Nhân chung trong toàn Hạt cho người trẻ, trong đó không ít là các sinh viên tham dự.

 

3.2 Để nâng đỡ các gia đình sống ơn gọi hôn nhân theo giáo huấn công giáo, thì các hội đoàn rất cần thiết và hữu hiệu. Các cha sở cần quan tâm và khuyến khích người tín hữu tham gia.

3.3 Sắp tới tại Giáo hạt Thành Phố Huế, ngày Chúa Nhật 08/07/2012, sẽ có Ngày Hội Thảo Mục Vụ Gia Đình Trẻ, với chủ đề “Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình là Canh Tân Giáo Hội và xã hội”, có 2 chuyên viên đến từ Sài Gòn, bác sĩ Lan Hải và Duy Luật

3.4 Có một số giáo xứ đang học tập 10 bài giáo lý “Chuẩn bị cho Đại Hội Gia Đình Thế Giới” sắp diễn ra tại Milano, nước Ý, vào cuối tháng 5 này. 

4. Chúng tôi ước mong UBMVGĐ trực thuộc HĐGMVN tổ chức các khóa Hội Thảo cho các giáo phận hay ít là các Giáo Tỉnh và huấn luyện nhân sự cho các thành viên trong các ban MVGĐ giáo phận

 

Lm. Phaolô Nguyễn Luận

TB. MVGĐ giáo phận Huế