Giới thiệu một số vị Thánh trong Giáo Hội

Giới thiệu một số vị Thánh trong Giáo Hội

 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ VỊ THÁNH TRONG GIÁO HỘI
 
Xin giới thiệu nét chính của một số vị thánh để quý cha mẹ tham khảo chọn cho con cái một tên thánh phù hợp với ý muốn và ước mơ của gia đình.

I. CÁC VỊ THÁNH NÓI TỚI TRONG KINH THÁNH HAY THÁNH TRUYỀN
 • Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu.
 • Thánh Giuse, Bạn Đức Maria.
 • Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô dọn đường cho Chúa đến.
 • Thánh Gioan Kim và Anna, Cha mẹ Đức Maria.
 • Các Thánh Tổng lãnh Thiên Thần: Gáp-ri-en, Mi-ca-e, Ra-pha-en.
 • Các Thánh Tông Đồ: Phê-rô và Phao-lô, An-rê, Gio-an, Gia-cô-bê, Tô-ma,Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Ta-đê-ô, Si-mon, Mathia.
 • Các Thánh Tác Giả Tin Mừng: Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca, Gio-an.
 • Các Thánh Mát-ta, Maria Ma-da-le-na.
 • Thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên.
II. MỘT SỐ CÁC THÁNH ĐÓNG VAI TRÒ NỔI BẬT TRONG GIÁO HỘI
 • Thánh Âu-tinh, Giám Mục (Thế kỷ thứ 5).
 • Thánh Biển Đức, Viện phụ lập Dòng Biển Đức (Thế kỷ thứ 5-6).
 • Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, lập Dòng Phanxicô (Thế kỷ thứ 12).
 • Thánh Đa Minh, lập Dòng Thuyết giáo (Thế kỷ thứ 13).
 • Thánh I-nha-xi-ô, lập Dòng Tên (Thế kỷ thứ 16 ).
 • Thánh Ca-ta-ri-na Xi-en-na (Thế kỷ thứ 14).
 • Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu (Thế kỷ thứ 19).
III. MỘT SỐ CÁC THÁNH THEO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

1. Trong ngành giáo dục:
 • Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục Dòng Đa-minh
 • Thánh Gio-an La-san
 • Thánh Gio-an Bốt-cô
2. Trong ngành y tế, xã hội, lo việc bác ái.
 • Thánh Luca, y sĩ
 • Thánh Ca-mi-lô, bổn mạng các bệnh nhân, các y tá, nhà thương.
 • Thánh Gio-an Thiên Chúa, bổn mạng các bệnh nhân, các y tá, nhà thương.
 • Thánh Vinh Sơn Phao-lô, giúp các trẻ em người nghèo.
 • Thánh nữ Rô-sa Li-ma, giúp đỡ người nghèo.
3. Các lãnh vực khác
 • Bổn mạng các Cha Sở: Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê.
 • Bổn mạng các nghệ sĩ, lãnh vực nghệ thuật: Thánh nữ Xê-xi-li-a.
 • Bổn mạng công nhân, thợ mộc: Thánh Giuse
 • Bổn mạng thợ nề, ngư phủ: Thánh Phê-rô
 • Bổn mạng nhân viên khách sạn: Thánh Mát-ta
 • Bổn mạng người làm ngân hàng: Thánh Mát-thêu
 • Bổn mạng các xứ truyền giáo: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê
 • Bổn mạng Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu.
 • Bổn mạng ngành truyền hình: Thánh Cờ-la-ra.
 • Bổn mạng hớt tóc: Thánh Lu-y.
4. Một số các Thánh tử đạo Việt Nam
 • Anrê Dũng Lạc, Linh mục
 • Anê Lê Thị Đê (Thành), Giáo dân
 • Mát-thêu Lê Văn Gẫm, thương gia
 • Mi-ca-e Hồ Đình Huy, giáo dân, quan Thái bộc.
 • Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng
 • Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân
 • Philiphê Phan Văn Minh, Linh mục
 • Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, giáo dân
 • Anrê Nguyễn Kim Thông, giáo dân
 • Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Linh mục
 • Giuse Túc, giáo dân
 • Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân
 • Phan-xi-cô Trần Văn Trung, giáo dân, cai đội
5. Các vị thánh gần chúng ta, khá quen thuộc
 • Thánh nữ Maria Gô-rét-ti, trinh nữ tử đạo
 • Thánh Ma-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, Linh mục tử đạo
 • Thánh Phê-rô Đa-miên, tông đồ người hủi.
                                       ...v….v…
 
UBMV Gia Đình