Tòa thánh kêu gọi thừa nhận quyền và phẩm giá của nữ giới

Tòa thánh kêu gọi thừa nhận quyền và phẩm giá của nữ giới

TÒA THÁNH KÊU GỌI THỪA NHẬN QUYỀN VÀ PHẨM GIÁ CỦA NỮ GIỚI

Tòa Thánh tái kêu gọi các quốc gia thừa nhận quyền bình đẳng và phẩm giá của nữ giới và củng cố vai trò của chị em phụ nữ đặc biệt trong cuộc sống công cộng, cũng như bảo vệ sức khỏe và giáo dục nhiều hơn cho nữ giới.

Lời kêu gọi trên đây đã được Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, đưa ra trong bài phát biểu trước phiên họp của Ủy ban kinh tế xã hội của Liên Hiệp Hiệp Quốc viết tắt là ECOSOC hôm 1-7-2010 tại New York.

Vị đại diện Tòa Thánh nhắc lại rằng một trong các mục tiêu mà các nước trên thế giới đề ra cho ngàn năm thứ ba là gia tăng phẩm giá của nữ giới, thăng tiến và bảo vệ nó tại những nơi nó không được thừa nhận, bị chối bỏ hay đe dọa. Đức Tổng Giám Mục Migliore khẳng định rằng: ”Cho phụ nữ có quyền và tôn trọng phẩm giá của họ cũng có nghĩa là tôn trọng các khả năng phục vụ và dấn thân của họ cho xã hội và cho gia đình”. Đức Cha Migliore đã công nhận một vài tiến bộ ý nghĩa đạt được trong việc gia nhập nữ giới vào tiến trình phát triển. Cả tại các nước chậm tiến trong nhiều khía cạnh phát triển cũng đang dành cho nữ giới một vai trò trong cuộc sống công cộng, nhất là lãnh vực chính trị. Nhưng chị em phụ nữ vẫn chưa có được vị thế xứng đáng với các khả năng của họ. Cần phải biết thừa nhận sự bổ túc giữa hai phái nam nữ và sự bình đẳng trong sự khác biệt, trong đó sự bình đẳng và khác biệt được dựa trên các dữ kiện sinh học, được diễn tả ra qua phái tính nam nữ và quyền tối thượng của bản vị con người. Nhưng bình đẳng không có nghĩa là giống nhau, và sự khác biệt không phải là sự bất bình quyền. Như thế, củng cố vai trò của phụ nữ cho sự phát triển trước hết có nghĩa là thừa nhận các đặc sủng và tài năng của từng phụ nữ và tạo ra các điều kiện để cho họ có thể đạt tới các săn sóc sức khỏe, giáo dục tốt hơn và cống hiến cho họ cùng các cơ may như nam giới.

Nhưng rất tiếc đây là điều chưa đạt được, vì còn có qúa nhiều bất bình đẳng giữa các cá nhân, và giữa các quốc gia vẫn cón có nhiều hình thức khác nhau kỳ thị, khai thác và đàn áp phụ nữ và thiếu nữ. Cần phải đưa ra các luật lệ để loại trừ các kỳ thị khai thác và đàn áp đó. Một trong các cảnh gạt bỏ nữ giới ra ngoài lề có thể nhận ra đó là cảnh nam giới được săn sóc sức khỏe chu đáo hơn nữ giới. Các nghiên cứu khoa học chứng minh cho thấy việc gia tăng dinh dưỡng, sức khỏe toàn diện và giáo dục cho nữ giới có tầm quan trọng đặc biệt, vì giúp giảm số phụ nữ bị chết khi sinh con và giúp giảm số trẻ em bị chết. Như thế, củng cố vai trò của nữ giới là điều cần thiết cho việc phát triển kinh tế của gia đình và xã hội. Sự kiện nữ giới có đất đai, tài sản, các cơ cấu tài chánh và các cơ may ngang hàng với nam giới sẽ góp phần bảo đảm tình trạng ổn định kinh tế cho họ, cũng như cho gia đình và xã hội.

Đức Tổng Giám Mục Migliore kêu gọi các xã hội dân sự, các tổ chức phi chính quyền, các hiệp hội phụ nữ và các tổ chức tôn giáo hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, để cho phẩm giá của nữ giới được tôn trọng và thăng tiến và như thế là thăng tiến gia đình, cộng đoàn và xã hội (SD 2-7-2010)

Linh Tiến Khải