Thường huấn cho các linh mục giáo phận Bùi Chu về công việc mục vụ trong năm Phúc âm hóa đời sống gia đình

Thường huấn cho các linh mục giáo phận Bùi Chu về công việc mục vụ trong năm Phúc âm hóa đời sống gia đình

Thường huấn cho các linh mục giáo phận Bùi Chu về công việc mục vụ trong năm Phúc âm hóa đời sống gia đình

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2014, nhận lời mời của Đức Giám mục và Linh mục đặc trách mục vụ hôn nhân gia đình của giáo phận Bùi Chu, cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã đến thuyết trình thường huấn cho các linh mục giáo phận về công việc mục vụ trong năm Phúc âm hóa đời sống gia đình. Thời gian thường huấn từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Ban sáng, cha Luy đã nêu lên những hiện trạng của các gia đình ngày nay ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Nạn sinh sản vô tính, nạn thụ tinh trong ống nghiệm… những tệ nạn dùng khoa học để can thiệp vào việc sinh sản và lấy con người làm vật thí nghiệm, nạn ly dị lan tràn, nạn đồng tính luyến ái… Cha đã nêu lên hai trường hợp cụ thể; một ở Việt Nam là chuyện một người phụ nữ ở Hà Nội sinh con từ tinh trùng đông lạnh của người chồng đã chết vì tai nạn cách đây 3 năm; một trường hợp ở Mỹ, sinh con nhờ lưu trữ phôi thai đông lạnh, 3 anh em cùng trứng nhưng sinh cách nhau mỗi đứa 2 năm. Cha đưa ra những nhận xét tốt xấu của dư luận và qua đó, trình bày những giáo huấn của Giáo hội về vấn đề mục vụ cho sự sống con người ngày nay.

Ban chiều, với phong cách cùng trao đổi kinh nghiệm mục vụ, hội thảo về những đề tài và vấn nạn cụ thể trong công việc mục vụ hôn nhân gia đình tại giáo phận Bùi Chu. Cha Luy đã trình bày những Giáo huấn mới nhất của Giáo hội về việc mục vụ gia đình và bảo vệ sự sống. Sau đó, cùng với các linh mục trong Giáo phận đã đặt câu hỏi và cùng nhau thảo luận, tìm ra những giải pháp cho công việc mục vụ giúp các tín hữu sống theo hướng dẫn của Giáo hội.

Kết thúc ngày thường huấn, các linh mục Bùi Chu đều hân hoan tạ ơn Chúa và cám ơn cha Luy, mọi người đã được hiểu biết thêm về những Giáo huấn của Giáo hội về việc mục vụ hôn nhân, nhất là trong năm Phúc âm hóa đời sống gia đình này.

Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh

Đặc trách Hôn nhân Gia đình Giáo phận Bùi Chu