THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS”

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS”

 THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC
“PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS”
 
Đối tượng: Mọi đối tượng, trong và ngoài Giáo phận
 
Địa điểm: Trung tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế
 
Đc: Số 38 đường Kỳ Đồng, p.9, Q.3, Tp. HCM
 
Giảng viên: Ông Phêrô Nguyễn Đức Hiệu
Maria thị Kim Lan
Các thành viên nhóm Billings Saigon trợ giảng
 
Thời gian học:
Các sáng Chúa Nhật thứ ba trong tháng, từ 8:00 – 11:30 AM
Khóa học sắp tới: 16/10/2016
 
Học phí: 100.000 đồng/ người/ khóa học, bao gồm cả tài liệu
 
Ghi danh và đóng học phí
Ghi danh: Cô Maria Lê thị Cúc, đt: 0981015534
(nhắn tin họ và tên, số điện thoại)
 
Đón tiếp học viên tại:
Phòng B01: tư vấn sinh sản theo phương pháp tự nhiên
Ghi danh + nhận tài liệu + đóng học phí
 
Chú ý: Ghi danh trước ngày học 2 ngày hoặc ghi danh tại chỗ
 
Trân trọng thông báo
 
 
Trưởng Nhóm Billings Saigon
`
Ông Phêrô Nguyễn Đức Hiệu