Tập nghi thức chuẩn bị cho cử hành bí tích hôn phối

Tập nghi thức chuẩn bị cho cử hành bí tích hôn phối

 

 

 
TẬP NGHI THỨC CHUẨN BỊ CHO CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI
 
(Lưu ý: . Trong vài ngày vừa qua, chúng tôi có giới thiệu một số đề tài liên quan đến việc cử hành Bí Tích hôn nhân, vì cĩ nhiều bạn đọc gửi thư đến thắc mắc một số vấn đề về thủ tục, nghi thức, luật đạo luật đời về hôn nhân... Riêng đề tài này, chúng tôi chỉ muốn giới thiệu như một lễ nghi mà nhiều giáo xứ đang cử hành, có thể khác biệt đôi chút tùy mỗi địa phương. Tuy nhiên, đôi bạn có thể xem trước tài liệu này, để được chuẩn bị kỹ hơn .)
 
I/ CHUẨN BỊ

1.      Nộp lại Tờ Rao Hôn phối (kết quả) và bổ sung giấy tờ (nếu thiếu).

2.      Sổ Gia Đình Công Giáo: mua mới (hoặc sổ được cấp riêng khi Rửa tội), ghi đầy đủ lý lịch của chồng và vợ. Phần chứng nhận Hôn Phối, ghi sẵn:

- Tại Nhà thờ                  : ………………………………… (ghi rõ)
- Ngày                            :.. ……………………………… (ghi rõ)
- Trước mặt Linh Mục     : ………………………………….(để trống, Chủ tế ghi sau)
- Và hai người chứng       : ……………………….....……(ghi rõ Tên Thánh, Họ tên …)

(Mời hai người chứng trong họ hàng hoặc thân quen – trừ cha mẹ ruột – và dặn: liền sau Bài giảng phải tiến ra, đứng bên đôi tân hôn để làm chứng, sau đó sẽ ký sổ Hôn Phối)

3.      Tinh thần         
-   Đi xưng tội trước Lễ cưới ít là 2 ngày (nếu quá 1 tháng)
-   Tham dự 1 buổi tĩnh tâm, nếu có thể.

4.      Chụp ảnh, quay phim:
-   Nên chọn thợ Công giáo hoặc thợ quen Phụng vụ Công Giáo, biết rành các diễn tiến buổi lễ, để lấy ảnh chính xác, không thừa không thiếu.
-   Yêu cầu họ giữ tôn nghiêm trong Nhà thờ: không chạy, không đi lại nghênh ngang, không gây nhiễu, không gây chia trí …

5.      Giữ gìn sức khỏe:
-   Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, nhất là ngủ nghỉ.
-   Nếu có nhóm họ hôm trước thì không được ăn uống say sưa quá độ, phải giữ điều độ và thanh thản, để chính ngày cưới có đủ sức khỏe mà dự lễ và tiếp tân suốt ngày.

II/ NGÀY LỄ CƯỚI:

1.Sắp xếp:

1/   Đến đúng giờ
Nhớ đem theo:
-   Sổ Gia đình Công giáo đã ghi đầy đủ lý lịch, để sau lễ Linh mục chủ tế ký và tùy nghi chọn đọc 2 bài sách thánh ngay trong cuốn sổ gia đình này.
-   Cặp nhẫn cưới: Chú rể để sẵn trong túi áo, khi tới bàn Tân hôn thì lấy ra đặt sẵn trên đĩa.

2/ Đôi Tân hôn đứng trước cửa chính: Chú rể bên phải, Cô dâu bên trái.

3/ Thân nhân xếp hàng đôi sau lưng đôi tân hôn, để chuẩn bị cuộc rước.

2. Đón tiếp:

1/ Đúng giờ (chuông reo), chủ tế từ  cung thánh xuống cuối Nhà thờ.

2/ Chủ tế cúi đầu chào đôi Tân hôn và đôi Tân hôn cũng đáp lễ như vậy.

3/ Chủ tế quay lại tiến lên cung thánh. Đôi Tân hôn cùng thân nhân bước theo, đến bàn Tân hôn (Ca đoàn hát ca nhập lễ)
- Đôi Tân hôn cúi đầu chào bàn thờ, rồi bước vào bàn Tân hôn.
- Thân nhân rẽ vào hàng ghế hai bên và đứng.

3. Khai mạc Thánh Lễ khi đã ổn định chỗ:
- Làm dấu Thánh giá
- Hát Kinh thương xót …
- Đọc lời Tổng nguyện … ‘đến muôn thuở muôn đời’

4. Phụng Vụ lời Chúa:

1/ Bài đọc 1: (Trích sách …………….. trang …….) .

Sau lời Tổng nguyện, Chú rể cầm sách Bài đọc cùng Cô dâu tiến lên, dừng ở giữa cung thánh: Cùng cúi đầu chào bàn thờ, rồi rẽ sang bên phải, Chú rể đặt sách trên giảng đài, mở sách và đọc ……., Cô dâu đứng bên cạnh. Xong, đôi Tân hôn đứng ngang nhìn về tượng Đức Mẹ.

2/ Ca đoàn hát

3/ Bài đọc 2: (Trích thư …………….. trang …….) .

Đôi Tân hôn quay lại Giảng đài: Cô dâu đứng gần micro đọc, Chú rể đứng bên cạnh . Xong, để sách Bài đọc lại, đôi Tân hôn đi ra giữa cung thánh cúi đầu chào bàn thờ, quay gót về chỗ (quay mặt vào nhau đi xuống bàn Tân hôn)

4/ Phúc Âm: Chủ tế đến giảng đài tuyên đọc (mọi người đứng)

5/ Giảng: Khi giảng ... (Cộng đoàn ngồi)

5. Nghi thức hôn phối:

1)      Cầu xin: Chủ tế mời gọi mọi người đứng lên để nghe Ca đoàn hát bài Chúa Thánh Thần (soi sáng và ban ơn cho đôi Tân hôn bước vào đời sống mới), trong khi đó, 2 người chứng tiến ra ngay đứng bên cạnh đôi Tân hôn. Dứt bài Chúa Thánh Thần, Chủ tế yêu cầu cộng đoàn ngồi xuống để theo dõi Nghi Thức – chỉ có Chủ tế, đôi Tân hôn và 2 người chứng là đứng.

2)      Chất vấn: Chú rể cầm micro lên gần miệng trả lời: “Thưa thật sự tự do”, rồi đưa micro gần miệng Cô dâu để Cô dâu thưa …. 2 câu sau “Thưa sẵn sàng” cũng làm như trên.

3)      Trao tay (Hôn Ước):

- Chú rể: tay trái cầm micro đưa lên miệng, tay phải nắm lấy tay phải của Cô dâu (nắm nhiệt tình) và đọc Hôn ươc: “Anh là (tên Thánh, họ tên)….” (Phải thuộc lòng để tránh vấp váp, nếu quên có thể liếc nhìn xuống bàn Tân hôn có sẵn bản văn chữ lớn – để yên chỗ, không cầm lên)

- Cô dâu: nhận micro đưa lên gần miệng và và đọc như trên…

- Công nhận: đôi Tân hôn cứ cầm tay nhau nghe Chủ tế đọc lời công nhận cho đến khi nghe chữ … ‘không được phân ly’ mới buông tay nhau. Lúc này trao micro lại cho người chứng của Chú rể.

4)      Trao nhẫn: Chủ tế làm phép nhẫn, rồi đưa đĩa cho Chú rể lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn:

- Chú rể tay trái cầm tay trái của Cô dâu và đọc … Xin em nhận … (đến câu ‘Nhân danh Chúa Cha …’ thì đẩy nhẫn vào … - người chứng cầm micro đưa gần miệng Chú rể để đọc… xong, truyền micro sang người chứng bên Cô dâu…)

- Cô dâu đến lượt mình cũng làm tương tự (xỏ nhẫn vào tay trái hay tay phải Chú rể, thế nào cũng được)

5)      Ký sổ Hôn phối (thường thì ký cuối lễ):Chủ tế đứng bên Chú rể, mở sổ Hôn phối, chỉ chỗ cho Chú rể, Cô dâu, rồi người chứng I, người chứng II lần lượt ký vào hàng của mình (chỉ ký mà thôi, không cần viết tên). Sau cùng Chu tế ký tên.
 
III. NHỮNG GHI CHÚ:

1.      Lời hôn chúc: Chủ tế đọc sau Kinh Lạy Cha (lắng nghe).
2.      Chúc bình an: nghe Chủ tế nói: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”, thì theo 4 nhịp:

+ Cùng đầu chào bàn thờ
+ Quay mặt chào nhau (quay cả người)
+ Chắp tay cúi đầu chào nhau
+ Trở về vị trí cũ.

3.      Rước Lễ dưới 2 hình thức (hình bánh và hình rượu): sau câu “Lạy Chúa, con chẳng đáng…”

- Đôi Tân hôn tiến đến chỗ rước lễ (hoặc đứng tại chỗ), tay trái trên tay phải sẵn sàng.
- Chủ tế cho Cô dâu cho rước Mình Thánh, rồi xích qua cho Chú rể rước Mình Thánh (nhớ thưa: Amen)).
- Chủ Tế trao cho Cô dâu rước Máu Thánh (cầm lấy uống 1 chút hoặc 1 nửa, rồi trả lại chén cho Chủ tế, chứ không được đưa sang Chú rể). Chủ tế xích qua trao cho Chú rể uống cạn luôn. Xong Chú rể trả lại chén cho Chủ tế, quay gót về bàn Tân hôn, quỳ xuống để cám ơn Chúa, sau đó mới ngồi lên.

4. Dâng mình cho Đức Mẹ:
 
Sau Phép Lành, Chủ tế kết thúc: Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an, đôi Tân hôn tiến lên giữa cung thánh, cúi đầu chào Bàn thờ, rẽ bên trái đứng trước Tượng Đức Mẹ, nghe ca đoàn hát về Đức Mẹ giúp đôi Tân hôn dâng mình: hồn xác, tâm tư, ước mong …

5. Chụp ảnh lưu niệm:

-   Đôi Tân hôn xuống đứng ở giữa bậc 1 của Cung Thánh (có bản rộng nhất), Chủ Tế đứng sau lưng ở bậc 3. mời thân nhân tiến len đứng vào các bậc lẻ 1-3 để chụp ảnh. Cha mẹ và những người thân nhất thì đứng bên Chú rể Cô dâu ở bậc 1. Đứng 1 bậc bỏ 1 bậc để tạo độ cao, chụp ảnh thấy rõ khuôn mặt (nếu bậc nào cũng đứng, thì chụp ảnh sẽ thấy mất mũi mất miệng!).
-   Chụp ảnh quay phim xong, đôi Tân hôn đi thẳng xuống cuối Nhà thờ ra về.

IV/ HẸN ĐẾN TẬP NGHI THỨC HÔN PHỐI:

Giờ____ thứ _______ ngày_______
Đem theo Sổ Gia Đình Công Giáo mới.