Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình

Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình

         Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin

Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình

Một gợi ý mục vụ

Tân-Phúc-Âm-hóa trước hết là đổi mới nhiệt huyết Loan báo Tin mừng trong sự kết hợp cá vị nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu ngày một hơn, và để từ đó mà xuất hiện những cách thế mới, sáng kiến mới, phương pháp mới trong các chương trình mục vụ của Hội Thánh. 

Qua Thư Chung của HĐGMVN ngày 10.10.2013, các Đức Giám mục kêu gọi Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam  tích cực tham gia vào công cuộc Tân-Phúc-Âm-Hóa trong kế hoạch ba năm 2014-2016. Đặc biệt, “trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ Loan báo Tin mừng. Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình” (5).

“Để thực hiện những mục tiêu trên, xin anh chị em hãy xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin mừng” (6). Như thế, các gia đình Kitô hữu, noi gương và bước theo Gia đình Thánh: Giêsu-Maria-Giuse luôn xin vâng theo chương trình cứu độ của Chúa Cha (số 1), nguyện để cho gia đình mình được Phúc Âm hóa, nghĩa là được thánh hóa nhờ làm cho Đấng Thánh Con Thiên Chúa hiện diện sâu đậm hơn trong gia đình (số 2-7), để rồi đồng thời mình cũng tham gia vào sứ vụ Phúc Âm hóa của Hội Thánh trong Thánh Thần đổi mới (số 8-12).

Để các gia đình, trong các cộng đoàn giáo xứ, cùng nhau suy tư, cử hành và sống lời kêu gọi trên của các vị mục tử, chúng tôi xin giới thiệu các đề tài về tình yêu-hôn nhân-gia đình sau đây như một gợi ý mục vụ cho 12 tháng của năm tới.

 

Tháng

Chủ đề

Lời Chúa

GLHTCG

Tài liệu Huấn Quyền khác

Bài ca ý lực

12/

2013

1.Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria, Thánh Giuse: Gia đình của Thiên Chúa

“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel” (Mt 1, 23)

2201-2205.  1601-1642

LG 11 / GS 48 / FC  21

CẦU XIN THÁNH GIA

01/

2014

2. Gia đình, Hội Thánh tại gia, cùng lắng nghe và cầu nguyện với nhau

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20)

1655-1658. 2204-2205. 2664-2679

LG 11 / AA 11 / GE 3 / EN 71 /FC 55.59. 61. 62

ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

02

3. Gia đình sống và cử hành bí tích Thánh Thể, bí tích của Tình Yêu

“Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”(Lc 22, 19)

1324-1405

SC 47 / FC 57 / EE 57

Tuyển tập Ca Lên Đi (485) HÃY ĐẾN VỚI TA

03

4. Gia đình sống và cử hành bí tích của Lòng Thương Xót

 

“Anh em  hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6, 37)

1422-1484. 2838-2845

LG 8. 11 / GS 16. 17. 28 / UR 3 / FC 58

Ca Vang Tin Mừng (tr.75) TÌNH YÊU THA THỨ

04

5. Gia đình là Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô

“Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 12, 27)

764-766

LG 7. 23. 26 / GS  32 / UR 3 / AG 5 / AA 3

Ca Vang Tin Mừng (tr.3) GIA ĐÌNH CủA CHÚA

05

6. Gia đình là một cộng đoàn đối thoại

“Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29)

2185-2186/ 2201-2203

GS  3.19.40.43. 92 / UR 4 / DH 3

Lời cho cuộc sống  (tr 100) TÔI THEO MỘT NGƯỜI (Ý Vũ)

06

7. Vợ chồng được mời gọi diễn tả tình yêu phối ngẫu, thân mật, thủy chung và khiết tịnh

 “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 6)

2360-2365

GS 47-50 / FC 11

Ca Vang Tin Mừng (tr.72) CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU

07

8. Gia đình - ‘Đền thánh Sự Sống’- tham gia sứ vụ Phúc Âm hóa qua việc truyền sinh có trách nhiệm

“Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19, 14)

1652-1654. 2366-2379

GS 50.51 / HV 7.12-14 / FC 28-32 / EV 3.26. 58-63. 64-67. 92

Ca Vang Tin Mừng (tr.33) THÁNH HÓA GIA ĐÌNH

08

9. Gia đình – ‘Trường học đầu tiên’ – tham gia sứ vụ Phúc Âm hóa qua việc giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái

“Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6, 4)

1653.1657.2206. 2221-2226. 2372

GE 2-3 / GS 35. 52 / FC 28.36-40. 60

Ca Vang Tin Mừng (tr.96) LOAN TIN MỪNG

09

10. Gia đình – ‘Chủng viện đầu tiên’ – tham gia sứ vụ Phúc Âm hóa qua việc ươm mầm và vun trồng ơn gọi

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15, 16).

373. 1998. 2226. 2232. 2233. 863 /1603.1604.2331. 2369 / 914-933 / 1581-1589.

LG 11 / PC 24 / OT 2 / AA  2-4 / HV 12

CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON (Việt Khôi)

10

11. Gia đình – ‘Tiền đồn của truyền giáo’ – tham gia sứ vụ Phúc Âm hóa bằng cách ra đi đến với anh em lương dân

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ...dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20)

849-856.905. 2225

LG 11.35 / AA 6 / AG 1.2 / EN 71 / FC 39.51-54

Bài Ca Thông Truyền Đức Tin (tr. 34) GIÊSU ÁNH SÁNG

11

12. Gia đình tham gia sứ vụ Phúc Âm hóa qua việc xây dựng và phát triển xã hội

[Hãy dâng lời cầu nguyện cho những người cầm quyền,] “để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh” (1Tm 2,1-2)

1603. 2207-2213 / 2234-2246

GS 47.52 / FC 42-48

BA NGỌN NẾN LUNG LINH (Ngọc Lễ)

 

 

--------------------------------------------------------------

Ghi chú:

  • Các bài ca ý lực do gợi ý của UB Thánh Nhạc.
  • Logo do anh Gioan Trần Thế Vinh, giáo phận Phan Thiết

Chữ viết tắt các văn kiện:

CĐ Vat. II: AA: Apostolicam Actuositatem; AG: Ad Gentes;; GE: Gravissimum Educationis; GS: Gaudium et Spes; LG: Lumen Gentium; OT: Optatam Totius; PC: Perfectae Caritatis; SC: Sacrosanctum Concilium; UR: Unitatis Redintegratio; DH: Dignitatis Humanae

Các văn kiện khác: FC: Familiaris Consortio; EN: Evangelii Nuntiandi; HV: Humanae Vitae; EV: Evangelium Vitae; EE: Ecclesia de Eucharistia

                                                                                                                                         

Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn

Thư ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình