SỨ MẠNG VỢ CHỒNG TRONG HÔN NHÂN

SỨ MẠNG VỢ CHỒNG TRONG HÔN NHÂN

SỨ MẠNG VỢ CHỒNG TRONG HÔN NHÂN

 

Sáng ngày 25/5/2013. Buổi học hỏi về đức tin đầu tiên trước khi vào đề tài chính, Lm. Giuse Phạm Văn Chỉnh đã ôn lại giáo lý cho các anh chị em tham dự, ngài chia sẻ bài: “Sứ mạng vợ chồng trong hôn nhân” để mỗi người xác định lại rõ về vai trò và sứ mạng của mình trong hôn nhân theo ý hướng của Thiên Chúa.

Nhận định:

Người ta nhận định rằng: Gia đình là Hội thánh tại gia, là cánh của mở ra cho Thiên Chúa, khi người lương dân nhìn vào gia đình chúng ta, họ nhận ra đây là Hội thánh. Thì lúc đó gia đình chúng ta mới đúng là gia đình thật, gia đình rao giảng tình thương Thiên Chúa cho người khác và đó là Hội thánh. Chính mình là chủ thể xây dựng gia đình, chúng ta chủ động tìm đến với nhau kết hơp thành một gia đình. Đúng ra chúng ta chỉ là tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng và sắp xếp hoàn cảnh để người nam gặp được người nữ, như xưa Thiên Chúa đã sắp xếp để dẫn Evà đến cùng Adam và Adam đã nhận ra: “Đây xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”, để trở thành một gia đình đầu tiên.

Cho nên khế ước gia đình không phải do loài người tạo ra mà do chính Thiên Chúa tạo dựng và Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc trong gia đình, để con người được tạo dựng, được giáo dục trở thành con người tốt, mai sau lại có những con người tốt, gia đình tốt mới làm cho toàn thể xã hội được tốt, nếu cả thế giới này có những gia đình tốt thì sẽ tạo cho thế giới này được tốt.

Nhưng hiện tại chúng ta thấy vẫn còn những tranh chấp giữa nước này với nước khác, ngay tại Việt Nam, chiến tranh tạm ổn, bom đạn không còn nữa, những vẫn còn tranh chấp, tranh chấp đất đai, quyền lợi, nghề nghiệp …cách này cách khác vẫn còn làm cho chúng ta vất vả, vì chưa sống tình thương của Chúa nên vẫn còn

nhiều tranh chấp như vậy. Thiên Chúa mới là chủ thể đích thực, đã tạo dựng và thiết lập định chế hôn nhân gia đình.

Ta thử hỏi, vậy con đường nào sẽ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa? Thưa: Đó là con đường đức tin.

Đức tin ngày hôm nay chúng ta dã đón nhận được từ nơi Hội thánh và trao lại cho con cái của mình, cũng như cha ông chúng ta đã đón nhận đức tin và trao lại cho chúng ta. Là cha mẹ chúng ta có bổn phạn giáo dục đức tin cho con cái. Chính đức tin là con đường đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.

Thiên Chúa đòi chúng ta phải nỗ lực cộng tác với Ơn Chúa để đức tin được thể hiện nơi hành động mà kiện toàn đời sống. Ơn Chúa ban đầy tràn, chúng ta có hít thở Ơn Chúa không? Như không khí hằng ngày chúng ta hít thở chúng ta có biết cám ơn Chúa không? Chúng ta có đón nhận Ơn Chúa và xin Ơn Chúa thánh hóa cho mình được sống trong niềm vui và trong yêu thương, và xua đuổi những tật xấu tội lỗi ra khỏi con người chúng ta không? Đó là cách để ta sống trong tình thương của Thiên Chúa.

Chúng ta phải biết đón nhận và cộng tác với Ơn Chúa để làm cho con người và cuộc sống của chúng ta được phát triển hơn. Đó là mầu nhiệm cộng tác giữa siêu nhiên và tự nhiên, giữa ân sủng và sự tự do của con người. Như Lời Sách Khải huyền: “Này Ta đứng bên của và ta gõ! Ai nghe tiếng Ta mà mở, thì ta sẽ vào với nó, và Ta sẽ dùng bữa tối với nó và nó với Ta” (Kh 3, 20). Chúa cho chúng ta sự tự do, Chúa chờ đợi chúng ta mở của đón Chúa vào, Chúa không đẩy cửa bước vào, Chúa không làm áp lực, để chúng ta mới được thong dong làm con cái của Chúa. Mỗi người chúng ta cũng ít nhiều cũng đòi hỏi chúng ta phải có sự tự do, cũng nên biết rằng Chúa cũng đang chờ đợi sự tự do của chúng ta mở cửa đón Chúa vào.

Cám dỗ thời nay.

Ngày nay họ định nghĩa về gia đình một cách khác theo khuynh hướng gọi là Sodoma, đó là Hôn nhân đồng tính, cũng có những khuynh hướng tay ba, họ thỏa thuận với nhau là được cưới thêm một người thứ ba nữa, hoặc khuynh hướng khác nữa là đổi vợ đổi chồng cho nhau, họ còn đòi luật pháp can thiệp để cho họ được công khai hợp pháp về những lối sống thỏa mãn dục vọng của họ. Trên thế giới đã có những tình trạng này, họ muốn những điều này chỉ vì thú vui xác thịt, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa soi sáng tâm trí họ nhận ra con đường đúng của gia đình.

Tại sao có cám dỗ: Có cám dỗ chỉ do ma quỷ mà thôi. Ma quỷ bị phạt, đã mất hạnh phúc rồi, nó bực tức và tìm cách phá những ai đang đi con đường đến với Chúa để tìm hạnh phúc, nó muốn phá đổ con đường đến hạnh phúc đó.

Thiên Chúa cũng cho ma quỷ có một thời gian cám dỗ thử thách con người. Ma quỷ cám dỗ con người qua những bản năng, tâm tính và ước vọng của mỗi người. Chính vì vậy chúng ta đã biết đến với Chúa, chúng ta hãy vững niềm tin, trở lại con đường đức tin thì chúng ta mới vững bước được, nếu đức tin chúng ta bị mờ nhạt thì sẽ quên Chúa và bị lạc hướng và sa ngã. Chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Chúa thật, Ngài quyền năng và yêu thương chúng ta, đừng để cho ai lừa gạt chúng ta mà xa lìa Chúa như xưa nó đã lừa gạt được nguyên tổ Evà của chúng ta.

Chúng ta đã được Thiên Chúa tạo dựng là người Nam, người Nữ, có khuynh hướng tính dục để kết bạn với nhau, con đường chúng ta đang tiến bước là con đường dẫn đến hạnh phúc, mà hạnh phúc thật chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Trong bối cảnh của xã hội ngày hôm nay, để có thể trả lời cho con cái khi chúng hỏi chúng ta về đời sống gia đình, cách này cách khác, chúng ta cần giải thích cho con cái để chúng tin vào Thiên Chúa.

Khuynh hướng tự do tính dục của con cái chúng ta, nếu chúng ta không hướng dẫn cho đúng, con cái sẽ xa rời chúng ta, đi theo bạn bè, hiểu lệch lạc về tính dục, sống thỏa mãn tình dục, lây nhiễm những điều xấu. Bậc làm cha mẹ, chúng ta cần quan tâm yêu thương con cái, giúp cho chúng đi trên con đường sáng suốt, con đường của đức tin.

Theo luật của Đấng Tạo Hóa, mong muốn con người sống tự do, dùng tự do đi đến sự sống, nếu sống theo tính ý riêng, đi ngoài luật của Thiên Chúa, chắc chắn người ta sẽ tự hủy hoại bản thân, hủy hoại gia đình,

Vậy ta tìm ý của Đấng Tạo Hóa thế nào?

Cánh cửa đức tin (Tự sắc Porta fidei) dẫn vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và Giáo hội, đức tin này đã được Chúa Giêsu trao cho các tông đồ, giáo hội sơ khai rao giảng để con người nghe và hiểu được, đón nhận được. Ngày nay chúng ta đón nhận đức tin của Thiên Chúa nơi Giáo hội, bắt đầu nhờ Bí tích Rửa tội. Giáo hội luôn nhắc nhở sự cần thiết mỗi người chúng ta phải khám phá hành trình đức tin, nhận ra giá trị và lợi ích của đức tin và sống đức tin.

Chúa Giêsu nói: “Không ai thắp đèn để dưới gầm giường, phải dể trên giá đẻ soi cho cả nhà hoặc Muối đã lạt thì lấy gì ướp nó mặn lại được”. Đức tin của chúng ta là muối là ánh sáng, không chấp nhận để muối ra lạt, ánh sáng bị che khuất. Chúa nói với dân chúng: “Hãy ra công làm việc để có của ăn sự sống đời đời”. Những người nghe Chúa Giêsu rao giảng đã hỏi lại: “Chúng tôi phải làm gì để được gọi là làm việc của Thiên Chúa”. Ngài đã trả lời: “Việc của Thiên Chúa là hãy tin là Đấng mà Ngài sai đến”.

Đức giáo hoàng Benedicto XVI đa ấn định NĂM ĐỨC TIN của chúng ta từ ngày 11-10-2012 kỷ niệm 50 năm công đồng Vatican II được khai mạc từ ngày11-10- 1962. Và Năm Đức Tin kết thúc sẽ là ngày 24-11-2013, là ngày kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam của chúng ta.

Chúng ta cần phải tìm hiểu đức tin, củng cố đức tin và tuyên xưng đức tin trong năm đức tin này, để làm cho đức tin của chúng ta đủ can đảm bước ra ngoài xã hội, tuyên xưng tôi là người Công giáo, cụ thể là chúng ta làm Dấu Thánh Giá tử tế trước trước mỗi bữa ăn, trước mặt mọi người.

Trong Năm Đức Tin kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, Nếu chúng ta đọc và đón nhận Công đồng, với sự giải thích đúng đắn, thì Công đồng càng ngày có thể trở thành sức mạnh lớn để thực hiện sự canh tân Giáo hội ngày càng cần thiết. Đổi mới và canh tân với luật của Chúa, với Lời Chúa. Sự canh tân phải được tiến hành phải cần có các chứng tá, những chứng nhân cuộc sống của các tín hữu, cụ thể là nơi các gia đình. Người ngoài nhìn vào đời sống gia đình của anh chị em, họ sẽ nhìn thấy được Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu khi sai các tông đồ ra đi rao giảng, Ngài cũng nói: “còn chúng con là nhân chứng của các sự việc ấy” sự việc của cái chết và sự phục sinh của Ngài. Tất cả những điều này chỉ thực hiện được khi Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng ta.

Cũng như trong ngày hôm nay, chính Tình yêu của Chúa Giêsu thúc bách anh chị em từ các nơi về đây xum họp với nhau. Chúng ta cũng thấy điều này từ trong lời kinh gia đình, từ nơi giáo xứ, nơi môi trường giáo dục, trong lời kinh hướng dẫn ơn gọi của những người hướng dẫn, cuối cùng thúc đẩy chúng ta lên đường dấn thân phục vụ.

ĐẤNG TẠO HÓA ĐÃ TẠO DỰNG

1- Trước hết, tính chất người Nam và người Nữ bổ túc cho nhau để hai người được hiệp nhất trong tình yêu thương của một gia đình. Để làm cho gia đình của mình được tiến lên về nhiều mặt.

2- Con cái được sinh ra trong bầu khí yêu thương, kết quả của tình yêu là con cái được lớn lên và phát triển con người một cách toàn vẹn, tức là trở thành con người tử tế ở trong xã hội, con người đạo đức thánh thiện ở trong Giáo hội, cuối cùng là con người hiếu thảo ở trong Nước Trời. Con người toàn vẹn là như vậy, nhờ đó mới có thể dần dần tiến ra gặp gỡ mọi người trong xã hội.

3- Đặt vấn đề: Một gia đình hỗn độn như phần “cám dỗ thời nay” như thế nào? gia đình ly dị, gia đình tay ba, đổi vợ đổi chồng chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy đó là hỏa ngục. Như thế chúng ta phải thêm lời cầu nguyện, thêm hy sinh để làm cho xã hội loài người được trong sạch. Thiên Chúa rất đau lòng cảm thấy những con người mà Ngài yêu thuong tạo dựng mà lại quay lưng với Ngài đi tìm những hạnh phúc ảo tưởng ở nơi khác.

4- Đi vào đức tin. Chúng ta nhận ra theo nguồn Mạc khải. Ơn Chúa soi sáng chỉ đường cho chúng ta đén nơi hạnh phúc.

* Thiên Chúa tạo dựng trời đất và muôn loài muôn vật. Như lời kinh Tin Kính đã tuyên xưng: “tôi tin kính Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” lời tuyên xưng này phải là một lời tuyên xưng chân thật, làm cho chúng ta nhận ra Thiên Chúa quyền năng, và cũng là Thiên Chúa yêu thương. Ngài tạo dựng mọi sự như là một cái nôi rồi đặt con người chúng ta vào đấy.

* Thiên Chúa tạo dựng con người: “Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh mình, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1, 27). Chúng ta phải tự tôn trọng mình và cũng phải tôn trọng người khác. Thiên Chúa tạo dựng con người có Nam có Nữ, đó là một mầu nhiệm, kỳ diệu và cao trọng mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

* Thiên Chúa giới thiệu cho hai người biết nhau và cho kết hợp với nhau: “Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. “ (St 2, 24). Chính đời sống của anh chị em cũng đã xác nhận những Lời Thiên Chúa nói ở đây, như khi anh chị em dựng vợ gả chồng cho con cái.

* Thiên Chúa ra lệnh truyền sinh sôi nảy nở: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, và thóng trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1, 28) Tất cả mọi sự Thiên Chúa trao vào tay con người và Ngài yêu cầu con người phải phát triển chứ không phải phá hoại. Cho nên làm cuộc sống này phát triển là để giúp cho đời sống con người mỗi ngày thêm tốt đẹp, chứ không phá hoại môi trường thiên nhiên, đừng dể thiên nhiên phẫn nộ, thì lúc đó thiên nhiên phá hoại lại con người, gây lụt lội, biến đổi khí hậu. Thiên Chúa nói chúng ta phát triển, bảo vệ nó vì thiên nhiên gắn liền với đời sống của con người.

* Hôn nhân bền vững: Khi các biệt phái, luật sĩ chất vấn Chúa: “Người ta có được rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không?” Ngài hỏi Mose nói làm sao? Các ông trả lời: “Mose cho chúng tôi viết cho vợ tờ giấy ly dị”, Chúa trả lời: “vì sự cúng lòng chai đá của các ông mà Mose phải nhượng bộ các ông, chứ từ “thuở ban đầu” không phải như thế đâu”. Ngài khẳng định : “Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 6). Đó là mệnh lệnh của Chúa, nhưng trong thực tế, có những trường hợp không nghe lời Thiên Chúa dẫn đến phá vỡ hạnh phúc gia đình.

* Con người được tạo dựng sau Adam –Eva, thì người ta đã thấy khung cảnh sống của mình là gia dình rồi.

* Thiên Chúa là đấng Tạo Hóa đã tác tạo sự sống trên tất cả muôn loài muôn vật, chúng ta phải học hỏi giáo lý để giải thích cho con cái, phải tìm hiếu xác tín mạnh mẽ, vì ngày nay nhiều người cho rằng, trời đất này tự nhiên mà có, rồi loài người từ loài khỉ mà ra. Chúng ta cần giải thích cho con cái về niềm tin này.

* Mỗi vật dụng trong nhà chúng ta mua về đều có một mục đích của nó, thì Thiên Chúa tạo dựng cũng có mục đích cho mọi tạo vật, và định hướng muôn vật phải đi về đâu. Đặc biệt là Thiên Chúa lại trao quyền vào tay con người chúng ta.

Anh chị em cần tìm hiểu và đào sâu vốn liếng Giáo lý của mình, cần học hỏi nhiều về Kinh thánh là Lời của Thiên Chúa, để hiểu biết về Thiên Chúa, về Giáo hội nhiều hơn. Nhờ đó anh chị em mới có thể trả lời cho con cái và hướng dẫn con cái đi đúng đường lối mà Thiên Chúa và Giáo hội mong muốn. Và biến gia đình của anh chị em là nơi sống đức tin, sống tình yêu và là môi trường giáo dục đức tin và trao tặng tình yêu.

Nguyễn Lặng Thầm lược ghi