Sự an ủi mục vụ là mục tiêu của các chuẩn tắc hôn nhân mới

Sự an ủi mục vụ là mục tiêu của các chuẩn tắc hôn nhân mới

Hôm thứ Bảy 25/11/2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài huấn từ trước các tham dự viên khóa huấn luyện dành cho các giáo sĩ và giáo dân do Tòa Thượng Thẩm Rota ở Rôma tổ chức.

Trong huấn từ của mình, Đức Thánh Cha tập trung vào các chuẩn tắc và các thủ tục hôn nhân mới và các thủ tục Super Rato (phép chuẩn hôn nhân chưa hoàn hợp).

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc nhở "cần phải lưu ý nhiều hơn và phân tích đúng đắn hai tự sắc: Mitis Iudex Dominus Iesus (Chúa Giêsu Thẩm phán Nhân từ) và Mitis et misericors Iesus (Chúa Giêsu nhân từ và hay thương xót), để áp dụng các thủ tục mới đã được thiết lập".

Tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục

Đức Thánh Cha cho biết hai giải pháp này "phát xuất từ ​​bốt cảnh Thượng hội đồng, và là biểu hiện của đường hướng của Thượng Hội đồng". Ngài giải thích rằng Thượng Hội đồng được quy tụ nhằm mục đích thăng tiếng và bảo vệ hôn nhân cùng với gia đình Kitô giáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thúc giục những người hiện diện cố gắng trở thành các nhà thừa sai và làm chứng nhân cho tinh thần của Thượng Hội đồng khi họ trở về cộng đoàn của mình. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của "sự an ủi mục vụ", là mục tiêu của các chuẩn tắc hôn nhân mới.

Ngài nhắc nhở: "Hãy để cho tinh thần Thượng Hội đồng trở thành nền tảng cho hoạt động của anh chị em trong Giáo hội, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như hôn nhân và gia đình".

Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên rằng họ được mời gọi "gần gũi an ủi nỗi cô đơn và sự đau khổ của các tín hữu chờ đợi công lý trong Giáo Hội và cần giúp đỡ họ lấy lại bình an lương tâm và thánh ý của Thiên Chúa trong việc được nhận trở lại vào bàn tiệc Thánh Thể".

Vai trò của Giám mục Giáo phận

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài đã quyết định làm sáng tỏ một số khía cạnh căn bản của hai tự sắc nêu trên, đặc biệt là vai trò của giám mục giáo phận.

Trong hàng loạt các điểm Đức Thánh Cha nói đến, thì giám mục giáo phận đương nhiên là một thẩm phán trong "tố tụng mới ngắn gọn hơn". Ngài nói thêm rằng tố tụng ngắn gọn không chỉ đơn giản là một lựa chọn mà vị Giám mục có thể chọn; nói đúng hơn, đó là một bổn phận bắt nguồn từ việc truyền chức và sứ vụ đã được trao phó cho ngài.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh một số tiêu chí cơ bản cho việc tố tụng ngắn gọn: trước hết là lòng thương xót, kế đến là sự gần gũi và phục vụ miễn phí, mà Đức Thánh Cha sánh ví như "hai viên ngọc mà người nghèo cần đến, và Giáo Hội phải yêu thương trên hết mọi sự".

Tạ Ân Phúc