Kế hoạch mới nhằm nâng đỡ tín hữu công giáo ly dị hoặc ly thân sống lời thề

Kế hoạch mới nhằm nâng đỡ tín hữu công giáo ly dị hoặc ly thân sống lời thề


(CAN 07.07) Một cộng đồng nâng đỡ mới đối với các tín hữu Công giáo ly dị hoặc ly thân mà vẫn trung thành với hôn nhân đã được đưa ra ở Hoa Kỳ, lấy ý tưởng từ một nỗ lực tương tự ở Ý, nhằm giúp những người như thế giữ được những lời thề hứa của họ và sống những lời "thưa vâng" của họ. Dự án Đức Maria ở Cana được tài trợ ở Hoa Kỳ bởi Những Người Biện Hộ của Đức Maria, tìm cách làm việc với các giáo phận ở Hoa Kỳ để - theo lời của giám đốc Bai Macfarlane – “loại bỏ việc giáo lý hoá văn hoá ly dị” rằng hôn nhân của chúng ta đã chết hoặc chúng ta đang có cuộc sống mới như những người sống một mình”. Chương trình Đức Maria ở Cana của người Ý vừa đăng cai tổ chức một ngày tĩnh tâm ở Palermo cho những người tái khẳng định những lời thề hôn nhân của họ.