Sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ

Sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ

 

SINH HOẠT MỤC VỤ TRONG GIÁO XỨ *
 
I. RỬA TỘI

1.   Báo cho Trưởng khu biết.
2.   Ghi đầy đủ chi tiết vào đơn xin Rửa tội và Sổ gia đình Công Giáo, nộp cho Cha Xứ vào ngày thứ sáu trước Chúa nhật Rửa tội (đầu tháng và Chúa nhật thứ III trong tháng). Đọc kỹ những hướng dẫn sau đơn rửa tội.
3.   Mang theo nến, áo rửa tội.
4.   Trường hợp đặc biệt: tuỳ Cha xứ định liệu.

II. HÔN PHỐI

1.   Khi có con em lập gia đình, cha mẹ hoặc đôi bạn liên hệ với Trưởng khu để được giới thiệu đến trình Cha xứ.
2.   Thông thường khi người của Giáo xứ là họ nhà trai, Cha xứ sẽ viết giấy giới thiệu đến Cha xứ họ nhà gái.
3.   Khi người Giáo xứ là họ nhà gái:
-          Cha mẹ đôi bên, cùng với hai đương sự đến gặp Cha xứ.
-          Cả hai bên mang theo Sổ gia đình Công giáo với đầy đủ 3 con dấu chứng nhận Rửa tội. Rước lễ lần đầu. Thêm sức
-          Đàng trai phải có Giấy giới thiệu chứng nhận độc thân của Cha xứ đương sự (chứng thư rửa tội mới cấp chưa quá 6 tháng).
4.   Thời gian gặp Cha xứ để lập thủ tục hôn phối là 3 tháng trước ngày cưới (theo quy định của Toà Giám mục).
5.   Học đầy đủ Khoá Giáo lý hôn nhân tại Giáo xứ. Nếu có học Khoá Giáo lý hôn nhân ở chỗ khác thì xuất trình giấy chứng nhận.
6.   Thông thường Rao hôn phối 3 tuần.
7.   Khi có hai hay ba đôi tân hôn làm lễ cưới cùng ngày, thì cùng cử hành chung trong một Thánh lễ.
8.      Theo quy định của Toà Giám mục, Thánh lễ Hôn phối không có đồng tế.
9.      (Để chia sẻ niềm vui với gia đình đôi tân hôn, Thánh lễ Hôn phối không nhận bổng lễ. Trong thời gian làm thủ tục Hôn phối xin đừng biếu xén quà cáp).

III. AN TÁNG
 1. Khi có thân nhân trong gia đình qua đời, người nhà thông báo cho Trưởng khu để sắp xếp công việc.
 2. Qua Trưởng khu, thông báo cho Cha xứ biết ngày giờ: Nghi thức tẩm liệm, Thánh lễ tại gia, Thánh lễ An táng.
 3. Chỉ được dâng 1 thánh lễ tại gia.
 4. Không dâng Thánh lễ An táng vào ngày Chúa nhật.
 5. Theo quy định của Toà giám mục: chỉ có Song thân của các Linh mục và Tu sĩ mới được dâng Thánh lễ An táng đồng tế.
 6. Để chia sẻ với nhà hiếu, Cha xứ sẽ dâng Thánh lễ tại gia, An táng. (Các Thánh lễ này không nhận bổng lễ).
 7. Lời khuyên: Trong thời gian thọ tang trước ngày an táng, mọi thành viên trong nhà hiếu nên xưng tội, rước lễ để cầu nguyện cho người thân qua đời.
IV. ĐIỀU LỆ GỞI HÀI CỐT
 1. Những hài cốt sau đây được gởi tại nhà hài cốt:
a)      Mọi thành viên của Giáo xứ.
b)      Tứ thân phụ mẫu của mọi người trong Giáo xứ.
c)      Những trường hợp khác, Cha xứ sẽ cứu xét từng trường hợp.
 1. Hài cốt gởi đều được miễn phí.
 2. Khi gởi Hài cốt, người nhà liên hệ trực tiếp với Trưởng khu để cùng đến Cha xứ đăng ký.
 3. Lập phiếu đăng ký tại Nhà xứ.
 4. Trong ngày gởi, Cha xứ sẽ dâng 1 thánh lễ cầu cho linh hồn Hài cốt. Sau Thánh lễ sẽ đưa Hài cốt vào nhà Hài cốt.
 5. Về việc xin lễ:
+ Khi xin lễ xin vui lòng ghi rõ ràng trên giấy ngày, giờ và ý chỉ.
+ (Không nhận bổng lễ các thánh lễ sau đây:
Bổn mạng các Khu, Dân làng, Hội đoàn Cầu cho các linh mục, tu sĩ qua đời.)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*   Đây là một tờ thông báo về sinh hoạt mục vụ tại một giáo xứ. Mỗi gia đình còn nhận được tờ thông báo này vào dịp đầu năm. Chúng tôi thấy một việc làm mục vụ đáng khích lệ. Xin giới thiệu để tham khảo và thay đổi miễn sao phù hợp với tình hình của giáo xứ địa phương.