Phái Đoàn Toà Thánh Thăm Tổng Giáo Phận Huế

Phái Đoàn Toà Thánh Thăm Tổng Giáo Phận Huế

Ngày 19.01.2018, Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh gồm Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức Ông Phanxicô Cao Minh Dung, Tham Tán Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Ông Yovko Genov Pishtiyski, Tham Tán Xử Lý Thường Vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore đã đến thăm tổng giáo phận Huế.

Đến phi trường Phú Bài phái đoàn được đón về dùng cơm trưa tại toà tổng giám mục sau nghi thức chào mừng với đông đảo linh mục, tu sĩ và học viện liên dòng tại Trung Tâm Mục Vụ.

Vào lúc 14:30 các ngài đã đến đồng tế thánh lễ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang do Đức tổng Giuse chủ sự với Đức nguyên tổng giám mục Phanxico Xavie và hai Đức giám mục giáo phận Đà Nẵng và Ban Mê Thuột cùng nhiều linh mục trong giáo phận với sự tham dự của đông đảo khách hành hương.

Khi trở về Huế, các ngài đã đi thăm nhà thờ chính toà, Dòng Kín và Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân trước khi dùng bữa ăn tối thân mật tại Đại chủng viện. Nơi đây, sau bữa ăn, Đức ông thứ trưởng đã trả lời một vài câu hỏi của các thầy, trước sự hiện diện của đại diện chính quyền trung ương cũng như địa phương. Mình xin ghi lại đây một vài ý tưởng mà mình nhớ được.

Câu hỏi thứ nhất: chúng con rất yêu mến Đức Thánh Cha và ước ao được Người đến thăm Đất Nước chúng con. Xin Đức ông thứ trưởng cho chúng con biết khi nào Đức Thánh Cha có thể đến được?
Trả lời: việc đó tôi không biết. Tôi chỉ biết xin các thầy cầu nguyện thôi. Mọi người đều vui cười tỏ vẻ đồng cảm với câu trả lời đó.

Câu hỏi thứ hai: con học năm thứ IV thần học, xin Đức ông cho chúng con một lời khuyên trước khi chúng con làm linh mục. Trả lời: Câu hỏi này thì tôi có thể trả lời được và hơi dài! Đức ông nói.

Tôi cũng từng là chủng sinh như các thầy và trước khi là chủng sinh, tôi đã học về ngành luật và dự tính sẽ làm luật sư, nhưng rồi tôi cảm thấy ơn gọi làm linh mục mãnh liệt trong tôi nên đã xin vào chủng viện học thần học để làm linh mục.

Ở chủng viện thì vâng lời bề trên khi ngài gởi tôi qua Roma học chuyên về giáo luật vì trước đây ngài đã biết tôi học về luật rồi. Tôi đã đi học 4 năm để lấy tiến sĩ về giáo luật nhằm về phục vụ cho giáo phận. Khi làm linh mục thì nên biết rằng trong bất cứ việc gì mình được sai đi là để phục vụ và đến với mọi người không phân biệt ai, kể cả người không cùng một niềm tin. Với bất cứ ai mình cũng có thể học hỏi được nơi họ một điều gì đó.

Câu trả lời này làm mình nhớ lại lời của Đức tổng Girelli khi đến thăm đại chủng viện Vinh Thanh mà mình làm thông dịch cách đây 5 năm. Ngài khuyên các thầy làm linh mục thì cần bắt chước Đức Kito linh mục từ trời cao xuống thế, tự hạ mình để phục vụ. Anh em cũng phải chọn chức linh mục không như một bậc thang để bước lên, nhưng để theo gương Đức Kito linh mục, tự hạ mình bước xuống mà phục vụ mọi người không phân biệt ai.

Khi được hỏi về việc làm hiện nay trong sứ vụ linh mục, thì ngài trả lời: Khi làm linh mục thì tôi chỉ thích làm việc trong một giáo xứ, nhưng rồi tôi chỉ ở giáo xứ được một năm rưỡi, thì Đức giám mục sai tôi trở lại Roma để theo học trường ngoại giao của Toà Thánh.

Vâng lời Đức giám mục, tôi lại lên đường. Sau khi mãn khoá, tôi được sai đi phục vụ trong một số nước bên Phi Châu và Nam Mỹ trước khi được gọi về làm việc tại Toà Thánh. Khi làm việc này, như anh chị em biết, chúng tôi phải gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều dân nước khác nhau, với các nền văn hoá và tôn giáo khác nhau. Gọi là công việc của người ngoại giao thì liên quan đến chính trị, tôn giáo, nhưng cũng mang tính cách mục vụ. Chúng tôi phải biết lắng nghe khi tiếp xúc với họ và tin rằng dù con người có những khác biệt, nhưng chúng ta cũng có thể học hỏi được một cái gì đó nơi họ....

Ai cũng biết là Toà Thánh và Đức Giáo Hoàng không phải một thế lực chính trị và không có một quyền bính nào, nhưng có một ảnh hưởng về luân lý đạo đức lớn lao. Xin anh chị em cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho cả chúng tôi có đủ ơn Chúa để chu toàn sứ mạng của mình cho sáng Danh Chúa và thỏa lòng mong đợi của nhiều người.

Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ