Khóa huấn luyện Tác viên Mục vụ Gia đình của Giáo phận Huế

Khóa huấn luyện Tác viên Mục vụ Gia đình của Giáo phận Huế

Khóa huấn luyện Tác viên Mục vụ Gia đình của Giáo phận Huế

 

Chừng 130 giáo dân thuộc các giáo xứ trong Giáo phận Huế, tham dự Khóa huấn luyện Tác viên Mục vụ Gia đình, do ban Mục Vụ Gia đình Giáo phận tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Huế, trong hai ngày 29 - 30/11/2014.

Khóa Huấn luyện khai mạc lúc 08g00 ngày 29/11/2014, hiện diện có Đức Giám mục Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế; Linh mục Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại diện; các Linh mục phụ trách Mục vụ Gia đình các giáo hạt; các linh mục trong Ban huấn luyện, các Bề trên các Dòng tu tại Huế và các khóa sinh.

Trong phần khai mạc, linh mục Phaolô Nguyễn Luận, Trưởng ban Mục vụ Gia đình giáo phận nói:

- “Trước đó, và đặc biệt trong năm 2014, cùng với các hoạt động mục vụ khác trong giáo phận, các hoạt động mục vụ gia đình ở các giáo xứ, giáo hạt và giáo phận quy hướng theo chủ đề Phúc Âm hóa đời sống gia đình dưới ánh sáng của Tông huấn về Gia đình (Familiaris Consortio, 22/11/1981) của Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II. Với sự hướng dẫn của các linh mục quản xứ, việc học và thực hành theo Tông huấn của anh chị em giáo dân, góp phần duy trì và củng cố những giá trị tốt đẹp của gia đình công giáo theo Tin Mừng Chúa Kitô. Kết thúc năm Phúc Âm hóa gia đình, bước qua năm Phúc Âm hóa giáo xứ và cộng đoàn, cần có những Tác viên được huấn luyện về Mục vụ Gia đình để cùng với linh mục quản xứ, nâng tầm mục vụ gia đình đúng với tầm mức quan trọng của nó.”

Trong huấn từ cho các khóa sinh, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xavie ân cần nhắc nhở: loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ, đồng thời gắn liền với đời sống người Kitô hữu giáo dân. Phúc Âm hóa - việc gặp gỡ của mỗi anh chị em (cá vị) với Đức Giêsu Kitô, trong Thánh Thần, nhờ đó gặp gỡ Thiên Chúa Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta, đời sống của anh chị em sẽ được biến đổi theo tinh thần Phúc âm (Thư Chung của HĐGMVN gởi cộng đồng Dân Chúa, 2013, số 3). Phúc Âm hóa là phương thế để anh chị em thực thi nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của mình.

Đức Tổng Giám Mục chia sẻ thêm: Tân Phúc Âm hóa không phải là rao giảng một Phúc Âm mới vì Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời (x. Dt 13,8), nhưng là mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp, và mới trong cách diễn tả. Được như thế, con người hôm nay mới có thể hiểu và lĩnh hội được sứ điệp Phúc Âm. Dựa trên định hướng trình bày trong Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010, HĐGMVN đề ra kế hoạch mục vụ kéo dài 3 năm, 2014-2016. Năm 2014, Phúc Âm hóa đời sống gia đình; năm 2015, Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn; năm 2016, Phúc Âm hóa đời sống xã hội. Kế hoạch này có tính liên tục và kế thừa.

Kết thúc huấn từ, Đức Tổng ghi nhận những cố gắng của anh chị em giáo dân, của các linh mục ở các giáo xứ, giáo hạt, và toàn giáo phận trong nỗ lực nhằm xây dựng mỗi gia đình công giáo trở thành cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương, phục vụ sự sống, và loan báo Tin Mừng. Và mong rằng khóa huấn luyện được tổ chức vào thời điểm cuối năm 2014 như là một tổng kết để khởi đầu cho năm Phúc Âm hóa giáo xứ và cộng đoàn dòng tu với sự cộng tác tích cực của các Tác viên Mục vụ Gia đình được huấn luyện hôm nay.

Phần khai mạc khóa huấn luyện được linh hoạt bằng vũ điệu “Ba ngọn nến” của các đệ tử thuộc Cộng đoàn Mến Thánh Giá Phủ Cam.

Sau phần khai mạc, linh mục Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại diện, chia sẻ với các khóa sinh đề tài “Nhận định về gia đình hôm nay tại Giáo phận Huế”. Tiếp theo, linh mục Augustinô Nguyễn Văn Dụ, Chuyên viên về Gia đình của Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc HĐGMVN, chia sẻ đề tài “Gia đình ngày nay qua nhận đình của Thượng Hội Đồng Giám mục khóa bất thường tháng 10/2014”.

Sau khi được chia sẻ hai đề tài, các khóa sinh chia thành 5 tổ thảo luận 4 câu hỏi:

(1) Những biến đổi hôm nay của xã hội ảnh hưởng thế nào đến các bạn trẻ trong giáo xứ của anh chị? Nêu cụ thể vấn đề ảnh hưởng;

(2) Làm cách nào giúp các bạn trẻ hiểu và sống đời hôn nhân theo kế hoạch của Thiên Chúa?;

(3) Thế nào là một gia đình truyền thống công giáo?;

(4) Gia đình hôm nay phải làm gì để trở thành cộng đoàn cầu nguyện, cộng đoàn yêu thương, cộng đoàn phục vụ sự sống, và cộng đoàn loan báo Tin Mừng?

Được biết Ban huấn luyện gồm: Linh mục Antôn Dương Quỳnh, linh mục Augustinô Nguyễn Văn Dụ, linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, linh mục Đaminh Phan Hưng, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Thành Hưng (Dòng Chúa Cứu Thế).

Lm. Agustinô Nguyễn Văn Dụ chia sẻ với các khóa sinh.

Trong thời gian còn lại của khóa huấn luyện, các khóa sinh sẽ lần lượt học hỏi các đề tài:

- Tầm quan trọng của Tông huấn Gia đình Familiaris Consortio.

- Ý định của Thiên Chúa về hôn nhân gia đình theo Tông huấn Gia đình Familiaris Consortio.

- Loan báo Tin Mừng Hôn nhân Gia đình.

- Gia đình Kitô hữu xây dựng cộng đoàn yêu thương và phục vụ sự sống.

- Phải chuẩn bị hôn nhân như thế nào? và được chia sẻ “Chứng từ của người trẻ”.

Khóa huấn luyện sẽ được kết thúc sau Thánh Lễ do Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xavie chủ tế vào lúc 14g45 ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng (30/11/2014).

Tôma Hoàng Kim Khánh

nguồn  http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=13485:khoa-hun-luyn-tac-vien-mc-v-gia-inh-ca-giao-phn-hu&catid=103:nam-gia-dinh-tgp-hue&Itemid=135