Hội Nghị Thường Niên Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình Lần IX -Ngày 29 – 30/10/2018

Hội Nghị Thường Niên Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình Lần IX -Ngày 29 – 30/10/2018

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN ỦY BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH

LẦN IX -NGÀY 29 – 30/10/2018

 

          Trong hai ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2018, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp Hội Nghị Thường Niên do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, GM Phụ tá TGP Sài gòn, Thư Ký Ủy Ban MVGĐ, chủ tọa, với sự hiện hiện của 41 linh mục trưởng, phó ban MVGĐ của 20 giáo phận và một số ủy viên giáo dân trong Ủy Ban MVGĐ.

          Trong ngày đầu tiên, Đức Cha Louis nhắc lại Thư Mục vụ 2018 của HĐGMVN nhấn mạnh đến chủ đề Mục vụ Gia đình trong năm 2018-2019 là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, nhất là các gia đình hôn nhân khác đạo và các gia đình bị đổ vỡ.
Tiếp theo, cha Augustinô Nguyễn Văn Dụ đã trình bày về việc phân định mục vụ theo Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
        Trong ngày thứ hai, Đức Cha Louis trình bày về Năm Giai Đoạn Phát Triển Giáo Xứ theo hướng canh tân mục vụ. Hội nghị cũng được hai cha Hoàng Dũng và Nguyễn Văn Tuyến tường trình về Đại hội Gia đình Thế giới 2018 tại Dublin. Sau đó Hội nghị tiếp tục đóng góp ý kiến vào Lược đồ Hướng dẫn Mục vụ Gia đình Sống và Loan báo Tin Mừng.

          Hội nghị kết thúc vào 11g30 ngày 30/10/2018.

 Ban Thư Ký

UBMVGĐ